TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc listopad

  • Jana Nedvědová

Máme tu listopad a s ním připravený bohatý program. Užijeme si celoškolní projektový den, soutěžit budeme ve florbalu a v házené, začneme nacvičovat pěvecké vystoupení na vánoční besídku, těšíme se na konzultační hodiny, budeme pokračovat s programy primární prevence, třídy si naplánovaly řadu svých akcí...čtěte dále....   

Soutěže:

 6.- 16.11. Bobřík informatiky pro žáky I. a II. stupně, zajišťuje P.Francová   

 7.11. turnaj v miniházené pro žáky I. stupně, zajišťuje P.Lorencová

 9.11.  turnaj ve florbale 3. – 5. ročník, zajišťuje P. Švejda

21.11. turnaj ve florbale 6. – 7. ročník dívky, zajišťuje E. Votrubová

22.11. turnaj ve florbale 6. – 7. ročník chlapci, zajišťuje J.Škarka

23.11. turnaj ve florbale 8. – 9. ročník dívky, zajišťuje P. Švejda

30.11. turnaj ve florbale 8. – 9. ročník chlapci, zajišťuje J. Škarka

  

Další akce školy:

1.- 10.11. testování SCIO žáků 9.ročníku podle rozpisu

3.11. schůzka školního parlamentu

14.11. 7,15 hodin v hudebně začíná Vánoční zpívání – nácvik hudebního programu na vánoční besídku pro zpěváky 3. – 9. ročníku   

 

15.11. celoškolní projektový den

I. stupeň téma Živly, návštěva filmového představení Mezi živly a další program  

II. stupeň téma Výchova ke zdraví

 

Příběhy bezpráví pro žáky 9. ročníku, projekce filmu 1989: Chceme dýchat, zajišťuje K. Vyčichlová  

20.11. IX. A, IX.C, 23.11. IX. B, IX. D

 

k 30. 11. vyplnění sebehodnotících dotazníků

 

Primární prevence:

Hope4Kids z.s.:

1.11. Jak mít pěkné vztahy v rodině, III. C a III. D  

3. 11. Buďme kamarády, II. B a II. D 

7. 11. Jak správně využívat IT a média, IV. A a IV. B, 8. 11. IV. C 

9. 11.  Buďme kamarády, II. A a II. C 

 

Magdalena o.p.s.

1.11.  VI. B a VI. C, 2.11. VI. A, 24.11. VIII. C, 9.ročník  

Jakoby hobby

Nikotinové sáčky a výrobky

23.11. 5. ročník, 24.11. 7. ročník

 

Akce tříd (zajišťují třídní učitelé nebo vyučující daných předmětů):

1.11. návštěva MUDr. Lebedové ve IV. B – beseda na téma ochrana zdraví, první pomoc….

 

GASK:

program Létající zahrada pro 1. ročník

2. 11. I.B, 14.11. I.C, 21.11. I.D, 28.11. I.A 

program Padá listí a Cesta do pralesa pro 3. ročník

9. 11. III. A a III. C, 22.11. III.B a III. D  

 

6.11. exkurze do knihtiskárny pro žáky IV. B

20.11. Praha hravě – exkurze po pražských památkách pro žáky IV. B

 

Městská knihovna:

Abeceda s Ferdou Mravencem

2.11. II. B, II D,  3.11. II. A, II. C

Zpět do pravěku  

23.11. IV. B

 

v týdnu od 20. 11. ukázkové hodiny pro rodiče v I. B, I. C a I. D 

 

Spolupráce s rodiči: 

27. a 28.11. konzultace pro rodiče a žáky 5. - 9. ročníku

27.11. 16 – 19 hod s rezervací času, 28.11. 16 – 18 hod bez rezervace času    

konzultační hodiny na I. stupni probíhají podle individuálních rozpisů zaslaných rodičům     

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání