TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy

  • Jana Nedvědová

Děkujeme všem rodičům, kteří si našli čas a vyjádřili svůj názor v dotazníkovém šetření Mapa školy, takto široce pojatá zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Děkujeme za milá slova i za připomínky - všemi se budeme zabývat. Důlěžité pro nás je, že ve všech sledovaných oblastech jsou hodnocení naší školy nadprůměrné, děti do ní chodí rády, nadprůměrně spokojeni jsou s výukou a vztahy mezi žáky (šetření se každý rok účastní několik stovek škol). Stručnou souhrnnou zprávu a nejdůležitější závěry z individuální zprávy najdete v příloze.  

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání