TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Pasování na čtenáře - II. B

  • Jana Nedvědová

Velkými čtenáři we staly také děti ze II. B - i ony si užily slavnostní obřad pasování v kostele svatého Jana Nepomuckého. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání