TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program zahajovací schůzky 6. 10.

  • Jana Nedvědová

V pátek 6. 10. se poprvé sešli parlamentáři  - zástupci 3. - 9. ročníku. Navzáíjem se představili, protože řada dětí je nová, stručně jsme si připomněli, co je náplní naší práce a co vše se nám podařilo v minulém školním roce. Dále jsme si nastínili, co je v plánu na letošní rok a pak jsme přistoupili k vlastnímu programu. Zástupci v městském parlamentu - Hanička, Verča a Isabelka nás stručně informovaly o zahajovací schůzce, která již proběhla. Dále jsme si uložili několik úkolů - prodiskutovat ve třídách nápady do participativního rozpočtu, nápady do adventního kalendáře a výši příspěvku a účel naší charitattivní činnosti. Prohlédli jsme si nádherné fotky naší nově vzniklé školní zahrady a napsali jsme krátkou anketu na téma školní jídelna po změně paní vedoucí. Příště se setkáme v pátek 3. 11. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání