TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Plán na měsíc červen

  • Jana Nedvědová

A jdeme do finále... Program je velmi pestrý, čeká nás řada výletů, výjezdů a exkurzí, také sportovních soutěží, jejichž vyvrcholením bude Městská olympiáda a samozřejmě akademie, kde se rozloučíme s našimi deváťáky... Pokud chcete znát podrobnosti, čtěte dále...    

 

Soutěže:

7.6. soutěž v 3D tisku na SPŠ Kutná Hora, zajišťuje P. Francová 

18.6. Spolana Neratovice – chemická soutěž pro vybraný tým z 8. ročníku, zajišťuje Š. Nováková   

 

13.6. zahájení Městských her olympiády dětí a mládeže 

21.6. slavnostní ukončení

 

Akce školy:

12. 6. výlet do ZOO Praha pro parlamentáře, zajišťují J. Nedvědová, I. Skaláková   

17. 6. 17 hod informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků, zajišťují vyučující budoucích prvních tříd 

19.6. olympijský běh pro žáky 1. – 4. ročníku na Sokoláku, zajišťují J. Nedvědová, I. Skaláková    

24.6. generálka školní akademie v Tylově divadle

25.6. exkurze do IQ Landie Liberec pro zájemce ze 7. ročníku, spolupráce se SPŠ Kutná Hora, zajišťuje P. Francová, T. Čuchalová 

25.6. školní akademie 

9,00 hodin pro žáky školy, 17,00 hodin pro veřejnost

ukončení vyučování je po návratu do školy po skončení dopoledního programu

 

Akce tříd:

3. – 5. 6. turisticko vodácký výlet pro žáky IX. A  

3. – 6. 6. Učíme se v přírodě pro žáky VI. A a VI. B v 

3. 6. Laser Game Praha – školní výlet pro žáky VI. C 

4. 6. program v Městské knihovně pro žáky II. D

4. 6. prohlídka Vlašského dvora pro žáky IV. A

4. 6. exkurze do Poslanecké sněmovny ČR pro zájemce z 8. ročníku

4. 6. JUMP Aréna Praha Letňany – školní výlet pro žáky VII. C  

5. 6. beseda s Policií ČR pro žáky 3. ročníku v aule školy

6. 6. JUMP Aréna Praha Letňany – školní výlet pro žáky VII. B a VI. C

6. 6. program v Městské knihovně pro žáky II. A

10. 6. exkurze na Čáslavskou věž pro žáky IV. B

12.6. výlet do ZOO Jihlava pro žáky 1. ročník 

14.6. cvičení se Sokolem pro žáky 1. ročníku

17.6. Pasování na čtenáře žáků I. ročníku

školní výlet do Herolandu

18. 6. II. B, II. C, 21.6. 1. ročník a II. D  

19. 6. procházka po okolí Kutné Hory pro žáky 3. ročníku  

od 21. 6. Týden za školou pro žáky 1. ročníku

24. 6. spaní ve škole pro žáky IV. B  

26. 6. spaní ve škole pro žáky 1. ročníku 

 

Porady:

19. 6. pedagogická rada, k 14. 6. uzavření klasifikace za 2. pololetí

 

Organizační informace:

do 24.6. vyučování podle rozvrhu

od 25.6. - třídní učitelé ve svých třídách, odpadá odpolední vyučování 

28. 6. slavnostní ukončení školního roku, rozdávání vysvědčení

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání