TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Naši milí školáci, jak se máte?

Jana Nedvědová

Naši milí školáci, zdravíme vás všechny od nejmenších po nejstarší...Určitě vám moc chybíme, tak jako vy nám. Jsme přesvědčeni, že po této pro všechny z nás naprosto nové zkušenosti se budeme do školy těšit tak, jako snad ještě nikdy smiley. Vzdělávání se teď přesunulo do vašich domovů, nemůžeme se vzájemně potkávat ve třídách, na chodbách. Náš web vždy aktuálně iinformoval o dění ve škole a tak bychom rádi teď informovali o tom, jak se vám daří doma. Budeme moc rádi, pokud nám budete průběžně posílat fotky jak se vám daří při plnění školních povinností, při kreslení, modelování, psaní, počítání, při práci s ICT technikou, o tom, co děláte ve volném čase, jak vám sluší roušky... Fotky posílejte na email nedvedova@zszizkov.cz, budeme je průběžně vkládat na web. Těšíme se!      

Jak tuto náročnou situaci nejlépe zvládnout radí psychologové....

Jana Nedvědová

Současná situace je obrovským náporem na psychické ( a pro mnohé i fyzické)  zdraví nás všech -  jak situaci co nejlépe zvládat dětem i dospělým radí psycholožka PhDr. Zuzana Knesplová. Druhý soubor obsahuje rady, jak co nejlépe upořádat denní režim dětí... 

Aktuální informace k zadávání domácí přípravy - prosba o spolupráci

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, od pondělí 23. 3. by všem našim žákům od 5. ročníku výše měla být domácí příprava zadávána prostřednictvím Google Classroom. Informace jsou na iskole. Pokud mají vaše děti s přihlášením problém, kontaktujte prosím paní ředitelku na emailu kotrbova@zszizkov.cz, pomůže vám. Pošle vám také v případě potřeby nový přístup do G Suite,  pokud původně zaslaný pozbyl platnost - platí 48 hodin. Třídní učitelé celý tento týden mapovali, zda někdo nemá technické problémy s přijímáním úkolů a zjištěné problémy se postupně řešily a řeší...    

Pro žáky I. stupně se nic nemění, dál pracují pod vedením svých třídních učitelů prostřednictvím již nastavených komunikačních kanálů.

Všichni jsme postaveni do naprosto nové situace. Žádáme vás o úzkou spolupráci u malých dětí a pravidelný dohled nad těmi staršími. Někomu se zdá úkolů málo, pro někoho je to „akorát“, někdo nestíhá, jiný potřebuje pomoc. Se vším musíme počítat. Jsme připraveni vás vyslechnout, pomoci, vysvětlit. Pokud nerozumíte, nestíháte, máte špatné technické podmínky, pište, volejte.

Doporučujeme vypracovat základní rozvrh pro každý den, pracovat pravidelně, nenechat si práci nahromadit. Určitě se nedá počítat s tím, že bychom se v dohledné době mohli vrátit do školy. Ale určitě pomůže, když budeme všichni dodržovat vyhlášená opatření, i když se nám třeba nelíbí a omezují nás tak, jak jsme to ještě nikdy nezažili.     

Věříme, že i tato zcela nezvyklá situace nás posílí a dětem přinese i něco užitečného – podpoří jejich samostatnou práci, odpovědnost za své výsledky, rozvine práci s různými informačními zdroji a dovednosti v oblasti ICT.

Přejeme vám všem zdraví, pevné nervy a hodně optimismu.        

Informace k zápisu do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, zápis dětí do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude zahájen v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin a ukončen dne 10. 4. 2020. Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Uzavření budovy školy pro veřejnost

Jana Nedvědová

Vážení rodiče, vzhledem k aktuálně vyhlášené karanténě bude budova školy otevřena pouze v pondělí 16.3.,  Komunikujte s námi telefonicky -  kancelář školy 733 509 910 - nebo emailem - skola@zszizkov.cz. . Děkujeme za pochopení.   

Přijímání žáků k povinné školní docházce

Vážení rodiče, od školního roku 2020/2021 je škola schopna otevřít v 1. ročníku tři třídy a přijmout přibližně 75 dětí. Počet dětí v našem spádovém obvodu je nižší, proto pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je možné se k nám zapsat, nezáleží na tom, kde máte bydliště. Těšíme se na viděnou. 

Projekt Příběhy našich sousedů byl slavnostně ukončen v Tylově divadle

Projekt Příběhy našich sousedů byl slavnostně ukončen v Tylově divadle

Jana Nedvědová

Na pondělí 2.3  jsme se těšili - v Tylově divadle se konalo slavnostní zakončení projektu neziskové organizace Post Belum s názvem Příběhy našich sousedů. Týmy ze šesti základních škol zde prezentovaly příběhy osobností - pamětníků, se kterými se setkaly, natočily jejich silný životní příběh a v Tylově divadle nám svoji práci stručně představily. Na projektu pracovali naši deváťáci několik měsíců, získali mnoho zážitků a dovedností a určitě byl pro ně velice přínosný. Děkujeme rovněž paní učitelce Vyčichlové, která oba naše týmy vedla. Pokud vás projekt zajímá, určitě klikněte na následující odkaz.Najdete na něm i vytvořené audioreportáže - jsou velmi působivé, určitě si je poslechněte. 

Oblastní přehlídka mladých recitátorů

Oblastní přehlídka mladých recitátorů

Jana Nedvědová

Ve čtvrtek 27. 2. se konala - jako každý rok - v Tylově divadle Oblastní přehlídka mladých recitátorů. Náš tým se také zúčastnil. Všichni naši recitátoři byli vzorně připraveni, děkujeme jim za čas, který přípravě soutěžních textů věnovali. Výkon Kláry Maryskové ze II. B ocenila porota čestným uznáním - gratulujeme a všem děkujeme za krásnou reprezenaci školy!  

Výstavu Jiřího Trnky navštívili třeťáci - III. C a III. D

Výstavu Jiřího Trnky navštívili třeťáci - III. C a III. D

Jana Nedvědová

Velikou výhodou je pro nás bezprostřední blízkost GASK, protože můžeme častěji navštěvovat krásné akce,  které se zde konají. Mezi ně řadíme i multimediální projekt V zahradách imaginace, který si žáci naší školy moc užívají. Nejinak tomu bylo i s třeťáky, na fotografiích je zachycena návštěva dětí z III. C a III. D.  

Prvňáčci besedovali s knihovnicemi

Prvňáčci besedovali s knihovnicemi

Jana Nedvědová

V pátek 14.2. navštívily prvňáčky pracovnice městské knihovny. Převzaly od dětí splněný úkol, který se již dotýkal přicházejícího jara a přečetly dětem pohádku o písmenkách. S dětmi si popovídaly o tom, co už přečetly a měly radost, že už skoro všichni čtou svoje vlastní knížky.

Navštívili nás předškoláčci z církevní mateřské školy

Navštívili nás předškoláčci z církevní mateřské školy

Jana Nedvědová

V úterý 25.2. jsme měli milou návštěvu - na prvňáčky do céčka se přišli podívat budoucí školáci z církevní mateřské školy. Naši prvňáčci jim předvedli, co vše už umí, společně pracovali, vyzkoušeli si,, jak se nosí taška na zádech. Paní učitelka s dětmi jim společně připravily dárek na památku  - je na něm nápis škola volá - bude budoucím školákům připomínat, že se brzy zase ve škole sejdeme...

Filip Březina ze VI. A je vynikající lyžař!

Filip Březina ze VI. A je vynikající lyžař!

Jana Nedvědová

Přestože Filip navštěvuje teprve šestou třídu, ve světě lyžování o něm už začíná být slyšet. Naposledy zazářil na Hrách IX. zimní olympiády dětí a mládeže pořádané Karlovarským krajem ve dnech 19. - 24 .1. Filip si z této olympiády přivezl bronzovou medaili v soutěži družstev ve skicrossu, v jednotlivcích se umístil na 10. místě. Vzhledem k místě bydliště je pro Filípka určitě velice náročné se tomuto sportu na vysoké úrovni věnovat a my mu přejeme hodně sil, úspěchů a hlavně pevné zdraví do dalšího sportování.  

Tváře měsíce února

Tváře měsíce února

Jana Nedvědová

Tento měsíc je to pořádná skupina - skoro se nám nevešla do objektivu smiley 

Nejstarší recitátoři - 6. - 9. ročník

Nejstarší recitátoři - 6. - 9. ročník

Jana Nedvědová

Jak postupujeme do vyššíck kategorií, tím úbývá soutěžících. V kategorii 6. - 7 .ročník vystoupilo 14 recitátorů a v kategorii nejstarší pouhých šest. Ale všichni byli opět vzorně připraveni a porota měla nelehké rozhdování....V kategorii 6 . - 7.ročník postupuje s vítězkou Dominikou Novákovou do okresního kola Zuzana Vraná, protože slečny, které se umístily před ní, budou příští týden na lyžařském výcviku a soutěže se nemohou zúčastnit.   

Školní kolo recitační soutěže - kategorie 4. - 5. ročník

Školní kolo recitační soutěže - kategorie 4. - 5. ročník

Jana Nedvědová

V této kategorii soutěžilo celkem 21 vzorně připravených recitátorů, někteří se soutěže účastní opakovaně, přednes všech dětí jsme si užili. A výsledky? 

Školní kolo recitační soutěže - nejmladší kategorie

Školní kolo recitační soutěže - nejmladší kategorie

Jana Nedvědová

Ve středu 19.2. se konalo školní kolo recitační soutěže. Porota má vždy nelehký úkol - vybrat nejlepší recitátory, kteří pak reprezentují školu na oblastní přehlídce mladých recitátorů v Tylově divadle. Ta se koná příští čtvrtek, 27.2. Do Tylova divadla postupují vždy dva nejlepší z každé kategorie.      

Vynikající výsledky v okresním kole olympiády v anglickém jazyce - vítězství a 3. místo

Vynikající výsledky v okresním kole olympiády v anglickém jazyce - vítězství a 3. místo

Jana Nedvědová

Ve středu 19.2. jsme měli velikou radost. Konalo se okresní kolo olympiády v anglickém jazyce a naši zástupci přinesli oba diplomy a poháry za krásná umístění. Ve starší kategorii zvítězila Anežka Marešová z IX. A a postupuje do kola krajského na Kladno. Mezi mladšími angličtináři vynikl Matyáš Kocourek ze VII. A, který vybojoval 3. místo. Oběma gratulujeme k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.  

Připomněli jsme si zásady dentální hygieny

Připomněli jsme si zásady dentální hygieny

Jana Nedvědová

Ve dnech 18. - 20. 2. si děti z prvního stupně přinesly do školy kromě učebních pomůcek také zubní kartáček. V tyto dny totiž všechny prvostupňové třídy navštívily studentky stomatologie - budoucí zubní lékařky - a prakticky s dětmi nacvičovaly správné čištění zubů.  Setkání je o to milejší, že jedna ze studentek je Lucie Krausová, naše absolventka. Oběma studentkám velice děkujeme - práci s našimi dětmi věnují spoustu svého volného času a vše jim pečlivě a trpělivě vysvětlují, dětem se nácvik moc líbí.      

Pro výuku přírodopisu jsme pořídili novou stereolupu

Pro výuku přírodopisu jsme pořídili novou stereolupu

Jana Nedvědová

Ke zlepšení výuky přírodopisu by měla přispět nová učební pomůcka - stereolupa, kterou v těchto dnech začínáme v hodinách používat. Stereolupa nezobrazuje jen klasické preparáty, ale lze jejím prostřednictvím sledovat jakékoliv přírodniny a předměty. Obraz je možné zároveň přenášet na interaktivní tabuli, lze pořizovat i fotografie. Doufáme, že nová pomůcka podpoří zájem dětí o přírodovědné předměty.   

1. místo v matematické olympiádě 5. ročníků

1. místo v matematické olympiádě 5. ročníků

Jana Nedvědová

1. místo v matematické olympiádě v kategorii 5. ročníků vybojoval Štěpán Hladík z V. A. Gratulujeme!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání