TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní řád

Školní řád

Školní řád

Na následujícím odkazu najdete školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání našich žáků. Oba dokumenty jsou stěžejní pro naši práci, seznamujeme s nimi všechny žáky, obsahují pravidla, která upravují chod a organizaci každodenního života školy. Určitě se s nimi seznamte.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání