TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_6880a.jpg

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Jak to bude letos s prací školního parlamentu?

Milí parlamentáři, naše společná práce je zatím pozastavená. Zatím prosím vyberte své zástupce, pevně věřím, že v jarních měsících se budeme moci opět společně setkávat. Na online formu práce zatím přecházet nebudeme, hezké na naší práci bylo společné potkávání a plánování akcí - ty teď probíhat nemohou. 

Moc si přejeme, aby jarní měsíce již byly klidnější a abychom se mohli vrátit aspoň částěčně k obyvklému způsobu práce. Zatím se mějte  hezky a už dopředu můžete přemýšlet o náplni naší práce.  

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Z rozhodnutí školního parlamentu - a že to bylo velmi těžké rozhodování - jsme vybrali z nabídky zvířat k adopci v pražské ZOO pandu červenou. 17. dubna jsme se stali jejími adoptivními rodiči. ZOO nám věnovala volné vstupenky a my se určitě vydáme na naše "dítko" podívat. Jen už to asi nestihneme tento školní rok, protože kalendář máme zaplněný mnoha akcemi, výlet do ZOO se uskuteční nejspíš v září.

Zahajovací schůzka 4.10.

Na zahajovací schůzce jsme přivítali nové tváře i již zkušené parlamentáře. Velikou radost máme z druháčků, kteří se k nám letos poprvé připojili. Snad se jim bude mezi námi líbit...Vylosovali jsme pořadí zapisování na projektový den, je uvedeno níže. Další informace: ve školní jídelně jsou napevno vyhrazené stoly, které neobsadí školní družina, vyzkoušíme, jak to bude fungovat. Prosíme začít vybírat příspěvek na adopci pro Nancy (každý přispívá 10 Kč) - příště si předáme dopis a foto. Nejdůležitější na závěr: vysvětlili jsme si princip participativního rozpočtu, třídy do 24.10. odevzdají své návrhy na zlepšení prostředí školy.  Těšíme se!  

Program schůzky z 1.11., přehled návrhů do hlasování

Nejprve jsme si předali dopis a fotku od naší adoptivní žačky Nancy z Indie. Ve škole si vede výborně, pomalu se blíží ke konci docházky na základní škole. Do prvních tříd předají patroni, druháčci byli na parlamentu. V projektu participativní rozpočet  jsme dostali řadu výborných nápadů, 16 jsme jich vybrali do hlasování - jsou v příloze. Předdstavení proběhne 11.11. v aule, pak již žáci 3. - 9. ročníku vyberou v online hlasování vítězný nápad, který bude zrealizován. Mnoho dalších se nám líbilo také, určitě podle finančních možností školy zrealizujeme i některé další. Připomněli jsme si, že v tomto školním roce budeme konat laskavé skutky v průběhu, nebudeme se vázat na den laskavosti v listopadu. Příští schůzka se uskuteční 29.11.  

Projekt Participativní rozpočet

V prvních měsících školního roku 2019/2020 jsme se zapojili do projektu Školní participativní rozpočet. Účast v projektu hradí pro všechny základní a střední školy Město Kutná Hora a je přípravou pro participaci dětí na městském rozpočtu. Pokud vás projekt zajímá, čtěte dále...

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

Zápis se schůzky 29.11.

Připomněli jsme si výsledky projektu Školní participativní rozpočet a připomněli si, jak na něj bude navazovat práce Městského žákovského parlamentu. Čertí obchůzku zajistí letos deváťáci. Hlavní náplní naší schůzky bylo vytvoření "adventního kalendáře" - nápadů, které nám v období od 2.12. zpříjemní čekání na Vánoce. A tak jsme vymýšleli...Vedení školy nápady přebere a vybere...A jak se je dozvíme? Vždy v neděli na daný týden na webu a zároveň poběží na školní televizi v mezipatře.      

Program schůzky z 10.1.

Hlavním bodem programu této schůzky byl Městský participativní rozpočet a práce Městského žákovského parlamentu. Kája Vilímová a Adéla Vágnerová nám poreferovaly, jak proběhla první schůzka zástupců všech kutnohorských základních a středních škol v prosinci na městském úřadu. Do konce ledna máme předložit projekt v hodnotě 100 000 Kč a 50 000 Kč na zlepšení konkrétního místa v Kutné Hoře. Ten pak bude předložen vedení města, představen ostatním zástupcům a půjde do hlasování. Prosíme všechny třídy o nápady nejpozději do středy 22.1. Pak s nimi budeme pracovat dál...         

Program schůzky ze 7. 2.

Tentokrát byl program nabitý informacemi, pokud vás, zajímá, o čem jsme jednali, čtěte dále... 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání