TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_6880a.jpg

Máš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Jak to bude letos s prací školního parlamentu?

Milí parlamentáři, naše společná práce je zatím pozastavená. Zatím prosím vyberte své zástupce, pevně věřím, že v jarních měsících se budeme moci opět společně setkávat. Na online formu práce zatím přecházet nebudeme, hezké na naší práci bylo společné potkávání a plánování akcí - ty teď probíhat nemohou. 

Moc si přejeme, aby jarní měsíce již byly klidnější a abychom se mohli vrátit aspoň částěčně k obyvklému způsobu práce. Zatím se mějte  hezky a už dopředu můžete přemýšlet o náplni naší práce.  

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Stali jsme se adoptivními rodiči pandy červené

Z rozhodnutí školního parlamentu - a že to bylo velmi těžké rozhodování - jsme vybrali z nabídky zvířat k adopci v pražské ZOO pandu červenou. 17. dubna jsme se stali jejími adoptivními rodiči. ZOO nám věnovala volné vstupenky a my se určitě vydáme na naše "dítko" podívat. Jen už to asi nestihneme tento školní rok, protože kalendář máme zaplněný mnoha akcemi, výlet do ZOO se uskuteční nejspíš v září.

Projekt Participativní rozpočet

V prvních měsících školního roku 2019/2020 jsme se zapojili do projektu Školní participativní rozpočet. Účast v projektu hradí pro všechny základní a střední školy Město Kutná Hora a je přípravou pro participaci dětí na městském rozpočtu. Pokud vás projekt zajímá, čtěte dále...

Výsledky hlasování v projektu Školní participativní rozpočet

V týdnu od 11.11. proběhlo hlasování v rámci projektu Školní participativní rozpočet. Celkem jsme mezi 16 nápadů rozdělili 2093 hlasů A jak vše dopadlo? 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání