TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlament

IMG_4848 (1).pngMáš-li dobré nápady, přijď mezi nás!

 

Parlamentářské desatero

Parlamentářské desatero

Řád parlamentářů prošel poprvé od fungování školního parlamentu na naší škole úpravou. Přejmenovali jsme ho na Parlamentářské desatero, schválili ho a budeme se jím na našich setkáních řídit: 

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Seznam parlamentářů ve školním roce 2023/2024

Kdo všechno je v parlamentu? V parlamentu se schází zástupci 3.- 9.tříd. Náplní práce parlamentu je především diskutovat o životě školy, co nám vadí, co by nám pomohlo, hledání řešení problémů a vyhlašování akcí. Dále najdete jména parlamentářů, na které se můžete tento školní rok obracet...  

Příští schůzka školního parlamentu - pátek 8.12.

Příští schůzka školního parlamentu - pátek 8.12.

Milí parlamentáři, další schůzka školního parlamentu je naplánovaná na pátek 8.12. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. 

Výsledky hlasování participativního rozpočtu

Výsledky hlasování participativního rozpočtu

Od pondělí 6. 11. hlasovaly třídy o návrzích na zlepšení prostředí školy, které jsme shromáždili prostřednictvím partlamentářů - k dispozici máme 50 000 Kč. Sešlo se mnoho zajímavých nápadů, se seznamem budeme určitě dále pracovat. Jak vše dopadlo se dočtete dále.... Hlasování bylo velmi vyrovnané, jak vidíme, rozdíl na předních místech je minimální.  Momentálně hledáme vhodný relaxační nábytek, který bychom mohli na školní chodbu pořídit... 

Program schůzky 3. 11

Program schůzky 3. 11

Zahájili jsme výběrem nápadů do participativního rozpočtu. Na pondělí 6. 11. bude připraveno hlasování, vítězné návrhy budou realizovány nejpozději v prosinci. Dále jsme vybrali nápady do adventního kalendáře - bude začínat  1. 12.  Bylo odhlasováno, že i v letošním školním roce podpoříme vybrané zvíře v ZOO Praha. Přidáme se k nápadu z městského parlamentu na Den retro oblečení 16. 11. - deváťáci vyhlásí. Pak jsme ještě vyřídili několik podnětů ze tříd, vyfotili se a stanovili si termín příští schůzky na 8. 12. 

Program zahajovací schůzky 6. 10.

Program zahajovací schůzky 6. 10.

V pátek 6. 10. se poprvé sešli parlamentáři  - zástupci 3. - 9. ročníku. Navzáíjem se představili, protože řada dětí je nová, stručně jsme si připomněli, co je náplní naší práce a co vše se nám podařilo v minulém školním roce. Dále jsme si nastínili, co je v plánu na letošní rok a pak jsme přistoupili k vlastnímu programu. Zástupci v městském parlamentu - Hanička, Verča a Isabelka nás stručně informovaly o zahajovací schůzce, která již proběhla. Dále jsme si uložili několik úkolů - prodiskutovat ve třídách nápady do participativního rozpočtu, nápady do adventního kalendáře a výši příspěvku a účel naší charitattivní činnosti. Prohlédli jsme si nádherné fotky naší nově vzniklé školní zahrady a napsali jsme krátkou anketu na téma školní jídelna po změně paní vedoucí. Příště se setkáme v pátek 3. 11. 

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Stali jsme se adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého

Adopce je dotažena do konce a my jsme pro tento kalendářní rok hrdými adoptivními rodiči vlka eurasijského a varana moluckého v ZOO Praha. V příloze najdete oficiální adopční listiny. Pokud se nám to podaří, uspořádáme do ZOO exkurzi, abychom si naše "dětičky" zkontrolovali....

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání