TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zájmové činnosti

  • Administrátor

Zájmové činností pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k nastaveným opatřením zahájí v případě zájmu činnost pouze několik zájmových útvarů (všechny sportovní) - snažíme se dodržovat homogenitu v rámci ročníku. Je možné, že podle aktuální situace bude v průběhu roku doplněna. Svůj zájem řešte prosím s třídním učitelem, kterému předáte vyplněnou přihlášku, nebo přímo s trenérem.  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání