TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mezinárodní spolupráce

 

 

 

Naše škola uzavřela smlouvu o 
vzájemné spolupráci s maďarskou školou Szent-Györgyi Albert Gyakorló Általános
Iskola z města Eger a s chorvatskou školou "Vjekoslav Parać" z města Solin.

Smouvy o spolupráci

 


- česky -

- maďarsky -

- česky -

- chorvatsky -

Smlouva ustanovuje spolupráci těchto institucí v následujících oblastech:
  • Uskutečňování pedagogických programů
  • Zlepšování metodiky výuky cizích jazyků
  • Navázání kulturních a sportovních
    vztahů
  • Společná účast na mnohostranných evropských projektech
  • Utváření a rozvíjení osobních kontaktů mezi učiteli a studenty


Zástupci škol svým podpisem vyjadřují naději, že se tato smlouva stane důležitou součástí mezinárodních vztahů institucí a že přispěje k usnadnění výuky dějepisu, kultury a tradic národů.
 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání