TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku a rezervace času zápisu

Možnost předvyplnění údajů k přijetí do 1. ročníku a rezervace času zápisu

Vážení rodiče, na následujícím odkazu je možné zadat údaje potřebné k zápisu dítěte do 1. ročníku. Zjišťujeme pouze povinné údáje, které se uloží do školní matriky (pokud ještě nejste rozhodnuti, že si vyberete pro své dítě naši školu, údaje prosím nezadávejte). Systém vám vygeneruje kód, který vám přijde na email, pod tímto kódem pak bude veden spis vašeho dítěte. Vyplnění údajů je nepovinné, není podmínkou pro přijetí dítěte, pouze usnadní proces přijetí. 

Na druhém odkazu je možné zarezervovat si čas zápisu vašeho dítěte. Rezervaci doporučujeme, vyhnete se tak případnému čekání. Zápis s rezervací bude probíhat zároveň v několika třídách, zapisovat budeme samozřejmě děti i bez rezervace času. Těšíme se na viděnou. 

Pozvánka na zápis do 1.ročníku - 14. 4. 2023

Pozvánka na zápis do 1.ročníku - 14. 4. 2023

Vážení rodiče, zápis budoucích prvňáčků proběhne v pátek 14. dubna 2023 od 14 do 18 hodin. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, případně výpis z registru obyvatel, kterým prokážete bydliště v našem spádovém obvodu. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, přineste s sebou oba doporučující posudky (je možné doložit dodatečně). Pokud bylo vaše dítě přijato vloni a byl mu udělen odklad školní docházky, k zápisu již podruhé chodit nemusíte, jen nám prosím potvrďte, že dítě nastoupí. Určitě vám ale návštěvu školy doporučujeme i v tomto případě. Prosím sledujte webové stránky, v průběhu měsíce března zveřejníme rezervační systém, na kterém si budete moci zarezervovat čas zápisu, S případnými dotazy se obracejte na zástupce ředitele J.Nedvědovou (nedvedova@zszizkov.cz). Těšíme se na viděnou. 

 

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče, z kapacitních důvodů je možné do 1. ročníku naší školy přijímat pouze děti ze spádového obvodu (je třeba u zápisu doložit adresou v občanském průkazu zákonného zástupce nebo výpisem z registru obyvatel), děti, které již mají ve škole sourozence, a dále děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci ZŠ Žižkov. Pro přijetí je třeba, aby dítě splňovalo aspoň jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení.   

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Helenou Hoškovou (603 515 911) nebo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724 705 512). 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a rádi byste si ji prohlédli ještě před zápisem, případně byste se rádi zeptali na věci, které vás zajímají, kontaktujte nás nejlépe emailem (nedvedova@zszizkov.cz) a domluvíme si termín setkání a prohlídky školy.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání