TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Seznam přijatých prvňáčků

Seznam přijatých prvňáčků

Vážení rodiče, při online zápisu do prvního ročníku naší základní školy byly přijaty všechny děti, jejichž rodiče o přijetí požádali. Seznam pod registračními čísly najdete v příloze (děti po odkladu školní docházky byly přijaty už vloni a v tomto seznamu nefigurují). V současné době je první ročník naplněn - předpokládáme, že od září zasedne v lavicích čtyřech tříd 96 nových žáčků. Pokud jste zapsali dítě na více školách a upřednostníte přijetí na jiné, prosím informujte nás o tom, abychom s vámi od září nepočítali. 

Pevně věříme, že se budeme moci v červnu setkat s dětmi i vámi a moc se na to těšíme. Schůzka je naplánovaná na čtvrtek 17. 6. 2021 od 17 hodin.  Podrobnosti setkání vám pošleme na email, který jste uvedli jako kontaktní. Pozvánku dostanete už přímo do třídy, kterou bude vaše dítě od září navštěvovat. Z důvodu GDPR nebudeme seznamy tříd zveřejňovat.  

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Veronikou Wanekovou. (774 241 792) neo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724705512). 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a uvažujete o tom, že si ji vyberete pro své dítě, nabídli bychom vám v normálních časech individuální prohlídku školy, osobní kunzultaci  či další bližší seznámení. Současná epidemiologická situace bohužel nic takového neumožňuje. Pokud by vám to pomohlo, kontaktujte nás telefonicky. V případě, že se současná velmi přísná opatření uvolní, budeme o tom  zde informovat. Děkujeme za pochopení.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání