TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

Vážení rodiče, od školního roku 2022/2023 je škola z kapacitních důvodů nucena opět obnovit kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku. Přijaté budou děti ze spádového obvodu (je třeba u zápisu doložit adresou v občanském průkazu zákonného zástupce nebo výpisem z registru obyvatel), dále děti, které již mají ve škole sourozence, děti, kterým byl pro školní rok 2021/2022 povolený odklad školní docházky a dále děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci ZŠ Žižkov. Pro přijetí je třeba, aby dítě splňovalo aspoň jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení.   

Pozvánka na zápis do 1.ročníku

Pozvánka na zápis do 1.ročníku

Vážení rodiče, pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne zápis budoucích prvňáčků za osobní účasti v pátek 8. dubna 2022 od 14 do 18 hodin. Moc bychom si to přáli. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, případně výpis z registru obyvatel, kterým prokážete bydliště v našem spádovém obvodu. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, přineste s sebou oba doporučující posudky. Pokud je ještě nebudete mít, předáte nám je dodatečně. Po jarních prýzdninách bude možné předvyplnit údaje nutné k přijetí dítěte v našem systému, pokud o to budete mít zájem, prosím, nahlédněte do této rubriky a učiňte tak. S případnými dotazy se obracejte na zástupce ředitele J.Nedvědovou (nedvedova@zszizkov.cz). Těšíme se na viděnou. 

 

Co pořídit budoucímu prvňáčkovi?

Váření rodiče, pokud jste náhodou někam založili seznam pomůcek, které bude váš prvňáček potřebovat, najdete  ho v následující příloze: 

 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Helenou Hoškovou (603 515 911) neo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724 705 512). 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a uvažujete o tom, že si ji vyberete pro své dítě, nabídli bychom vám v normálních časech individuální prohlídku školy, pozvali bychom vás na některou z našich akcí. Současná epidemiologická situace bohužel nic takového neumožňuje, možná je pouze osobní konzultace. Pokud by vám to pomohlo, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem a domluvíme si termín setkání. V případě, že se současná přísná opatření uvolní, budeme o tom  zde informovat. Děkujeme za pochopení.   

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání