TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Prvňáčci si hráli spolu s Ludvíkem

  • Jana Nedvědová

Ve dnech 23. - 25. 11. navštívila lektorka Hope4kids z.s. - Etické dílny, paní Ida Pencová, s maskotem Ludvíčkem naše prvňáčky.  Děti si povídaly a hrály a mezitím si přirozeně připomínaly a osvojovaly pravidla chování ke spolužákům, jak si najít kamarády, umět říci ne, když se jim něco nelíbí, omluvit se, být trpělivý...S paní lektorkou spolupracujeme v rámci primární prevence již řadu let a děti se s ní vždy rády setkávají. Prvňáčci dostali velkou pochvalu, jak byli pozorní, jak hezky poslouchali, plnili instrukce a hlavně jak hezky spolupracovali mezi sebou navzájem. 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání