TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Dopoledne s Policií ČR strávili třeťáci a byli nadšení

  • Jana Nedvědová

Ve středu 5 června se sešli třeťáci se zástupcem  kutnohorského Dopravního inspektorátu prap. Lukášem Krupičkou.v aule školy na besedě o zásadách bezpečného chováni v krizových situacích. Probrali jsme šikanu, zkoušeli jsme, jak se zachovat při nalezení injekční stříkačky, napadení neznámou osobou, vyzkoušeli jsme si evakuaci z auly, nesmíme zapomenout na důležitost přilby při jízdě na kole a na koloběžce. Ohromnou radost nám udělali pejsci a psovodi. Veliké poděkování patří všem policistům, kteří s námi strávili téměř celé dopoledne a věnovali se nám opravdu nadstandardně a panu Loudovi, který nám tuto návštěvu zprostředkoval. Děti za to slibují, že budou opatrné a že se budou zásadami bezoečnosti určitě řídit.  Z návštěvy vzniklo i krátké video, které můžete zhlédnout. Vyučující 3. ročníku    

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání