TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Forenzní analýza s VŠCHT Praha v devítkách

  • Jana Nedvědová

V pondělí 20. května nás navštívili studenti VŠCHT Praha s programem zaměřeným na forenzní analýzu. Přinesli našim deváťákům vhled do světa kriminalistiky, konkrétně do světa daktyloskopie. První část byla věnovaná právě jí na základě konkrétních případů z praxe. Dozvěděli jsme se o několika zajímavých a kuriózních kriminalistických případech, které byly vyřešeny právě díky této metodě. Sami jsme si také mohli vyzkoušet své otisky prstů pomocí inkoustu a sejmutí otisků z přemětu za použití speciálních kriminalistických pomůcek.   

Tato praktická část byla velmi zábavná a umožnila žákům zažít práci forenzních specialistů na vlastní kůži. Podle odezvy našich deváťáků byl celý program velmi zajímavý a inspirativní. Studenti z VŠCHT dokázali nejen předat své znalosti, ale také vzbudit v našich žácích zvědavost a nadšení pro vědu. Těšíme se na další podobné akce, které obohacují vzdělávání našich žáků a otevírají jim nové obzory. Ing. Šárka Nováková a Mgr. Hana Ratajíková 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání