TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak funguje lidské tělo poznávali páťáci z béčka

  • Jana Nedvědová

První letošní projekt třídy V.B s názvem Jak funguje lidské tělo a jeho části byl mezipředmětový, spojoval předmět člověk a jeho svět a výtvarnou výchovu. Páťáci si informace na zvolené téma z anatomie člověka nastudovali v encyklopediích a na internetu, poté ve skupinkách projekt graficky zpracovali a následně ho ostatním ve třídě odprezentovali. Ing. Blanka Železná  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání