TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výstup z projektu Pokračujeme spolu - VI. A

  • Jana Nedvědová

Šesťáci z áčka si společně vytvořili výstup z adaptačníiho kurzu ve Vlastějovicích, který nesl název Pokračujeme spolu. Na jejich společném nádherném stromě rozkvetla důvěra, naslouchání si, prostor pro sebevyjadřování a respekt. V podobě zralých jablíček se pyšní i spolupráce, vzájemná pomoc a podpora, spousta legrace a zábavy. Mgr. Šárka Dáňová 

Moc jim přejeme, ať se vše plní každý den co největší měrou!  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání