TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, z kapacitních důvodů je možné do 1. ročníku naší školy přijímat pouze děti ze spádového obvodu (je třeba u zápisu doložit adresou v občanském průkazu zákonného zástupce nebo výpisem z registru obyvatel), děti, které již mají ve škole sourozence, a dále děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci ZŠ Žižkov. Pro přijetí je třeba, aby dítě splňovalo aspoň jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení.   

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání