TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky 24. 5.

  • Jana Nedvědová

Na závěrečné schůzce jsme nabídli parlamentářům zdarma jako odměnu za celoroční práci výlet do ZOO Praha. Přihlášku je třeba odevzdat zástupci ředitele nebo třídnímu do pátku 31.5.. Domlouvali jsme klukům, ať si zjednají pořádek na svých WC - opakovaně tu někdo ničí toaletní papír, pak si kluici stěžují, že není doplněný. NEBUDEME KONTROLOVAT každou přestávku, zda někdo nerozmotal, napomeňte neukázněnce sami, ženy nebudou do prostoru WC vstupovat. Hlavní bod byl hlasování o návrzích ze tříd do participativního rozpočtu. Vysvělili jsme si, co do hlasování nešlo a proč. Vítězné návrhy jsou: nový fotbálek do přízemí, nové pomůcky do tělocvičky a zrcadla na chlapecká WC. Na závěr jsme zhodnotili celoroční práci, poděkovali všem a deváťákům obzvlášť, popřáli si úspěšný závěr školního roku a krásné prázdniny a budeme se těšit zase v novém  školním roce. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání