TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Hlasování o nápadech do městského participativního rozpočtu - program schůzky 11. 3.

  • Jana Nedvědová

Schůzka parlamentářů se konala netradičně v pondělí první vyučovací hodinu - důvodem bylo hlasování o nápadech do městského participativního rozpočtu. Své návrhy zaslaly všechny třídy s předstihem, abychom mohli připravit výběr těch, které by bylo možné realizovat. Do našeho hlasování jsme poslali jen nápady na zvelebení kutnohorského veřejného prostoru, návrhy na zlepšení prostředí školy jsme si schovali na zářijové hlasování ve škole.      

Zástupci tříd, jejichž návrhy byly vybrány, nám své nápady ještě krátce dovysvětlili, a pak proběhlo hlasování - nejprve o malých a pak o velkých projektech. V příloze najdete výčet návrhů, o kterých jsme hlasovali a počty hlasů, které jim parlamentáři přidělili. A výsledek? Které nápady budou naši zástupci na zasedání městského žákovského parlamentu prezentovat?   

Velké projekty - vítězem se stal návrh třídy IX. D -  Vytvoření míst k sezení pro diváky na zimním stadionu.    

Malé projekty: zde zvítězil návrh IX. A - Rozšíření vyznačených zón pro cyklisty, po komunikaci s dopravním odborem MÚ Kutná Hora ale momentálně není možné realizovat, prezentovat tedy budeme návrh, který byl na 2. místě. Je to nápad třídy IV. C - Dovybavení dětského hřiště u Čížkovy skály o nový herní prvek, případně revitalizace tohoto prostoru.     

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání