TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky 19.1.

  • Jana Nedvědová

Nejprve jsme vyslechli zprávy z městského parlamentu. Městský parlament se vrací k participativnímu rozpočtu, Na nás je připravit návrhy na zvelebení nebo vylepšení veřejného prostoru v Kutné Hoře v hodnotě 50 000 Kč a 100 00 Kč - prosíme do pondělí 4.3. Školní parlament  z nich pak vybere nejlepší, které odprezentujeme ve Vlašském dvoře. V druhé části jednání jsme vybírali zvíře v pražské ZOO, které adoptujeme pro tento rok. S velkou převahou vyhrál lachtan jihoafrický. Děkujeme všem třídám, které přispěly, zvláštní poděkování je pro třídy, které odevzdaly podstatně víc, než bylo domluveno: II. A ( 1000 Kč), III. B ( 850 Kč), III. C a VIII. C (600 Kč), VI. C (560 Kč) a IV. C 520 Kč).  V příloze je zveřejněna výše příspěvků jednotlivých tříd. Peníze odesíláme do ZOO Praha. Příští schůzka: pondělí 11.3. 8,00 hodin   

Přílohy

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání