TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky 26. 4.

  • Jana Nedvědová

Poděkovali jsme porotcům pěvecké soutěže, kteří se dnes chystají do poroty. Dále nás informovala Verča s Hani o výsledcích hlasování městského parlamentu. Naše návrhy nebyly podpořeny, sezení na zimním stadionu bylo o jeden hlas na druhém místě. Ukázali jsme si, co vše bylo nově pořízeno, informovali jsme o chystaných novinkách, diskutovali jsme o novém zvonění - jednoznačně vyhovuje, třídy mohou zasílat své návrhy. Připomněli jsme si, že je možné čerpat minigranty Eduzměny, pokud má některá třída zájem. Poprosili jsme prvostupňáky o péči o knihobudku a všechny, kdo mohou, o doplnění knížek. 12. června se chystá výlet do ZOO, nabídku včas předáme. Poslední schůzka se uskuteční 24. května - budeme hlasovat o našich nápadech.    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání