TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Program schůzky 3. 11

  • Jana Nedvědová

Zahájili jsme výběrem nápadů do participativního rozpočtu. Na pondělí 6. 11. bude připraveno hlasování, vítězné návrhy budou realizovány nejpozději v prosinci. Dále jsme vybrali nápady do adventního kalendáře - bude začínat  1. 12.  Bylo odhlasováno, že i v letošním školním roce podpoříme vybrané zvíře v ZOO Praha. Přidáme se k nápadu z městského parlamentu na Den retro oblečení 16. 11. - deváťáci vyhlásí. Pak jsme ještě vyřídili několik podnětů ze tříd, vyfotili se a stanovili si termín příští schůzky na 8. 12. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání