TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Parlamentářské desatero

Řád parlamentářů prošel poprvé od fungování školního parlamentu na naší škole úpravou. Přejmenovali jsme ho na Parlamentářské desatero, schválili ho a budeme se jím na našich setkáních řídit: 

 

Parlamentářské desatero ZŠ Žižkov  

1. V parlamentu pracují zástupci 3. – 9. ročníku. 

2. Zvolený parlamentář je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání parlamentu. V případě, že se nemůže zúčastnit, zajistí za sebe náhradu. O projednávaných záležitostech pak informuje ve své třídě.

3. Průběh schůzky řídí moderátor z řad pedagogických pracovníků.

4. Parlamentáři se hlásí o slovo zvednutím ruky, dodržují pravidla diskuse. Mluví pouze ten, komu moderátor udělí slovo.

5. Parlamentáři otevřeně vyjadřují své názory, respektují názory jiných, snaží se řešit případné školní problémy a přispívat k příjemné atmosféře ve škole.

6. Všichni parlamentáři mají navzájem zcela rovnoprávné postavení, v případě hlasování platí 1 parlamentář = 1 hlas, přítomní dospělí nemají hlasovací právo.   V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas členů městského parlamentu.

7. Parlamentáři přicházejí na schůzky s podněty a návrhy, které vyplynou z třídních debat, podávají návrhy na zlepšení chodu školy a jejího vybavení. Společně přemýšlí, co můžeme podnikat, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní.  

8. Parlamentáři se mohou vyjadřovat ke všem záležitostem, které se týkají života školy a vedení školy má povinnost se jejich připomínkami zabývat.

9.  Zástupci v městském parlamentu pravidelně informují školní parlament o závěrech z jednání, parlamentáři se jimi zabývají, v případě, že se jich návrhy týkají a jsou pro děti základní školy vhodné, promítají je do života školy a podílejí se na jejich realizaci.

10. Být parlamentářem je fajn, jsme příkladem ostatním.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání