TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Výsledky hlasování participativního rozpočtu v naší škole

  • Jana Nedvědová

Od pondělí 6. 11. hlasovaly třídy o návrzích na zlepšení prostředí školy, které jsme shromáždili prostřednictvím partlamentářů - k dispozici máme 50 000 Kč. Sešlo se mnoho zajímavých nápadů, se seznamem budeme určitě dále pracovat. Jak vše dopadlo se dočtete dále.... Hlasování bylo velmi vyrovnané, jak vidíme, rozdíl na předních místech je minimální.  Momentálně hledáme vhodný relaxační nábytek, který bychom mohli na školní chodbu pořídit... 

Výsledky hlasování tříd – participativní rozpočet:

1. místo: Relaxační posezení na chodbu – 12 hlasů

2. místo: Posílení Wi-fi – 11 hlasů

3. místo: Nové klávesnice a myši – 10 hlasů

4. místo:  Dovybavení zrcadlového sálu – 8 hlasů

5. místo:  shodně 4 hlasy: Nový stolní fotbálek na chodbu

                                               Nový workoutový prvek na hřiště u jídelny

                                               Barevné polepy na schody 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání