TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Kdo tvoří tým a s čím se na něj můžete obrátit

Náš školní poradenský tým je velkou oporou pro naši práci i pro děti, pokud se potřebují poradit, svěřit, něco vyřešit, prohovořit....V případě zájmu je k dispozici samozřejmě i rodičům. Děti se mohou na pracovníky obracet kdykoliv během pobytu ve škole nebo po vyučování, pro rodiče jsou vypsané konzultační hodiny. Berte je prosím jako orientační - pokud potřebujete, domluvíme si termín individuálně.   

Školní poradenský tým tvoří výchovní poradci, metodici prevence a speciální pedagog. 
Žák - s čím se na nás můžeš obrátit:
 • pokud se ti zhoršil prospěch a máš pocit, že potřebuješ poradit, jak to napravit
 • pokud máš jakékoli problémy v kolektivu
 • pokud máš pocit, že potřebuješ pomoci v komunikaci s učitelem, ale také kamarády, rodiči
 • pokud chceš pomoci někomu, o kom si myslíš, že se sám zdráhá přijít poradit  
 • pokud potřebuješ poradit s výběrem školy
 • pokud tě tíží cokoli, co souvisí se školou
Rodiče – co s námi můžete konzultovat:  
 • vaše dítě zvládá školu s obtížemi, máte dojem, že má speciální vzdělávací potřeby   
 • vaše dítě má potřebu nastavení podpůrných opatření 
 • vaše dítě je mimořádně nadané  
 • vaše dítě má jakékoli problémy v kolektivu
 • vaše dítě má kázeňské problémy
 • vaše dítě zažívá strach ze školy nebo opakovaně doma hovoří o problémech souvisejících se školou
 • máte pochybnosti o školní zralosti svého dítěte před zahájením povinné školní docházky   
 • potřebujete poradit s právními a sociálními otázkami, zprostředkovat kontakt s institucemi
 
Kdy se na nás můžete obrátit – konzultační hodiny:
Práce výchovného poradce je rozdělena.
Mgr. Daniela Podoláková, kariérní poradce (profesní orientace žáků) 
Konzultační hodiny: 
pondělí, středa 7,30 - 8,00, po domluvě kdykoliv
kontakt: podolakovad@zszizkov.cz   
 
Mgr.Miloslava Sklářová (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, začleňování cizinců)
Konzultační hodiny:  
pondělí - pátek 7,30 - 8,00 hodin, po domluvě kdykoliv 
kontakt: 737 454 506, sklarova@zszizkov.cz 
 
Metodik prevence II. stupeň:  Mgr. Monika Klečková
Konzultační hodiny: 
pondělí - pátek  7:30 – 8:00,  po domluvě kdykoliv
kontakt: kleckova@zszizkov.cz
 
Metodik prevence I. stupeň:  Mgr. Petra Lorencová 
Konzultační hodiny: 
nejsou pevně stanovené, domluvte se prosím individuálně na emailu lorencova@zszizkov.cz 
 
Školní speciální pedagog: Mgr. Kristina Ťoková 
Konzultační hodiny: 
úterý 13,00 - 15,00 hodin, po domluvě kdykoliv
kontakt: :tokova@zszizkov.cz, telefon 724 705 512
 
Kontakt na Pedagogicko-psychologickou poradnu v Kutné Hoře: Jakubská 83
tel. 327311362, mobil: 731417146,
https://pppstredoceska.cz/pracoviste/pedagogicko-psychologicka-poradna-kutna-hora
 
Užitečné odkazy především pro deváťáky:
http://www.stredniskoly.cz/ - informace k přijímacímu řízení, burzy škol, seznamy středních škol, oborů
http://www.atlasskolstvi.cz/ - přehled středních škol
 
Termíny odevzdání přihlášek ke studiu ve střední škole:
Umělecké školy do 30.11. 
Ostatní střední školy do 15.3.
Přihlášku je třeba doručit na vybranou školu osobně nebo poslat doporučeně poštou. 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání