TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Závěry z jednání rady

 

 

 

Zápis z jednání Školské rady dne 29. 3. 2023

 

Přítomni: Mgr. Zuzana Králiková, PaedDr. Jana Nedvědová, JUDr. Renata Tremlová, Mgr. Luboš Hanzlík, Mgr. Bc. Marián šlesingr, Dis.

Omluveni: Mgr. Lukáš Seifert   

 

Program:

1. Zpráva o hospodaření za rok 2022

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2023

3. Aktuální zprávy ze školy – zápis dětí do 1. ročníku, projekt revitalizace školní zahrady

            

Závěry:

1. Školská rada vzala na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření za rok 2022. 

2. Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2023.

  

 

Zápis z jednání školské rady dne 17. 10. 2023

 

Přítomni: Mgr. Luboš Hanzlík, Mgr. Zuzana Králiková, PaedDr. Jana Nedvědová, Mgr. Lukáš Seifert, Mgr. Bc. Marián Šlesingr, Dis.

 

Omluveni: JUDr. Renata Tremlová,    

 

Program: 1. Nový školní rok – personální a organizační změny

         2. Výroční zpráva školy za školní rok 2022/2023

         3. Dokončení revitalizace školní zahrady    

         4. Nutné opravy budovy školy – výměna oken, oprava fasády    

         5. Připomínky od rodičů – komunikační kanály

         6. Školní jídelna po výměně paní vedoucí

         7. Případné vybudování výtahu v budově školy

 

  Závěry:

  1. Školská rada projednala a schválila výroční zprávu za školní rok 2022/2023
  2. Používání Edupage jako jednotného komunikačního kanálu bude rozšířeno na 4. ročník, rodičům bude před zahájením nabídnuta online podpora pro využívání  
  3. Po výměně vedení školních jídelen i vedení školní jídelny ZŠ Žižkov škola vidí zlepšení kvality jídla, podloženo má i anketou ve školním parlamentu i reakcemi některých rodičů
  4. Zřizovatel projedná se školou možnosti případného vybudování výtahu z dotačního programu      

 

 

Zápis z jednání Školské rady dne 12. 3. 2024

 

Přítomni: Mgr. Zuzana Králiková, PaedDr. Jana Nedvědová, JUDr. Renata Tremlová, Mgr. Bc. Marián Šlesingr, Dis.

Omluveni: Mgr. Luboš Hanzlík, Mgr. Lukáš Seifert   

 

Program:

1. Zpráva o hospodaření za rok 2023

2. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2024

3. Aktuální zprávy ze školy – zápis dětí do 1. ročníku, projekt Erasmums+, SCIO Mapa školy, nový školní psycholog, výběrové řízení na místo ředitele, výborná umístění žáků v soutěžích a další   

                

   Závěry:

1. Školská rada vzala na vědomí bez připomínek zprávu o hospodaření za rok

   2023.

2. Školská rada projednala návrh rozpočtu školy na rok 2024.

  

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání