TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Jak dopadlo školní kolo recitační soutěže?

  • Jana Nedvědová

Na recitační soutěž se každý rok pečlivě připravujeme, nejinak tomu bylo i letos. Ve třídách driuhého až devátého ročníku proběhla během února třídní kola a 25 nejlepších recitátorů postoupilo do kola školního. To se uskutečnilo ve čtvrtek 22.2.  Všem soutěžícím  patří veliká pochvala, recitovali krásně. A jak vše dopadlo a kdo půjde reprezentovat školu do Tylova divadla na oblastní přehlídku mladých recitátorů13. března? Jsou to soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místech v jednotlivých kategoriích. Hodně úspěchů přejeme, budeme držet palce! 

 

1. kategorie - 2. a 3. ročník: 

1. místo - Anna Benešová

2. místo - Marie Kasýková

3. místo Eliška Wagenknechtová

čestné uznání - Filip Dušek

 

2. kategorie - 4. a 5. ročník:

1. místo - Aneta Wagenknechtová

2. místo - Veronika Toucová

3. místo - Hana Španihelová

čestné uznání - Rozárie Kolářová

 

3. kategorie - 6. a 7. ročník:

1. místo - Žaneta Trešlová

2. místo - Jáchym Jelínek

3. místo - Eliška Pelíšková

čestné uznání - Tobiáš Sádlo a Julie Pelešková

 

4. kategorie - 8. a 9. ročník:

1. místo - Isabela Železná

2. místo - Agáta Březinová

3. místo - Lucie Waneková

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání