TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Vítězství v okresním kole basketu nejstarších hochů

  • Jana Nedvědová

Velikou radost nám udělali nejstarší hoši v okresním kole basketbalu.  Tato kategorie se hrála jako poslední, ve čtvrtek 18. dubna, na Klimešce a naši kluci nenašli soupěře a zvítězili. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Přejeme jim, aby tento skvělý výsledek zopakovali ještě jednou na olympiádě v červnu!    

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání