TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Oznámení o změně výši úplaty za školní družinu pro školní rok 2024/2025

  • Jana Nedvědová

Vážení rodiče, na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, došlo od 1. 1. 2024 ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí. V těchto zařízeních nově od 1. 9. 2024  stanovuje výši úplaty zřizovatel. Usnesením č. R/92/24 - Navýšení úplaty za vzdělávání v MŠ, ŠD a ŠK Rada města Kutná Hora schválila navýšení měsíční úplaty za zájmové vzdělávání ve školních družinách na 400 Kč. V případě, že se rodina nachází v hmotné nouzi, je možné žádat o snížení nebo prominutí úplaty. Děkujeme za pochopení.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání