TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Školní družina v roce 2020/2021

  • Administrátor
Závěrečné shromáždění

Závěrečné shromáždění

Slavnostní závěrečné shromáždění dětí ze školní družiny se konalo v pondělí 28.6. na dvoře školy. Společně jsme si zacvičili jógu, zatancovali na populární dětské písničky a seznámili jsme se s programem družiny na příští školní rok a popřáli krásné a bezpečné letní prázdniny.

 

Poslední dny v ŠD

Poslední dny v ŠD

Prázdniny jsou už opravdu za dveřmi, a tak si ve družině poslední dny v tomto školním roce užíváme jak na hřišti za družinou, na vycházkách i ve třídě. Při velmi teplém počasí se osvěžíme u našich rosících kytiček nebo v parku pod Vlašským dvorem. 

Zachraňte Marťana

Zachraňte Marťana

Tento týden proběhla ve školní družině naučná hra s názvem Zachraňte Marťana, která byla zaměřena na prevenci dětských úrazů. Děti ze všech oddělení měly za úkol na patnácti stanovištích odpovědět a tím pádem i poradit mimozemšťanovi, jak se má na naší planetě chovat. 

ČERVEN ve školní družině

ČERVEN ve školní družině

Červnové počasí připomínalo aprílové, a tak jsme se věnovali aktivitám podle něj. Dokonce jsme využili i rosítko u družiny, když nám sluníčko přálo. 

Červnové tvoření

Červnové tvoření

Tak jako v každém měsíci se i v červnu ve školní družině hodně tvořilo. Vyzkoušeli jsme si například obtisky nohou do obrázku s pláží, složit mávátko z barevných papírů nebo vyrobit z nich piráty a mnoho dalšího. Celým měsícem nás provázela výtvarná soutěž na téma Sluníčko, které malovala všechna oddělení.

Sportování v ŠD

Sportování v ŠD

Tento týden se naše děti ze školní družiny zúčastnily akce pořádáné Českou spořitelnou v parku pod Vlašským dvorem. Zkusily si kopnout míč do brány se síťovými koši a také veslování na trenažérech.

Bubnování v ŠD

Bubnování v ŠD

V pondělí 7. června jsme se učili hrát na bubny. Každý sám si vyzkoušel, jak držet rytmus a společně jsme dokonce vybubnovali dvě písničky. Také jsme to zkusili na duté plastové tyče, s kterými nás to moc bavilo.

Zábavné odpoledne-starší děti

Zábavné odpoledne-starší děti

Také starší děti ze školní družiny oslavily Den dětí, jak se patří. Na hřišti plnily různé úkoly, psaní nohou, skákání v pytli, stavění věže z kostek a další zajímavé disciplíny. Na každého potom čekala sladká odměna...

Zábavné odpoledne

Zábavné odpoledne

Ve školní družině jsme svátek dětí 1.června oslavili na hřišti, kde byla pro děti připravena různá stanoviště. Na nich se plnily úkoly jako skákání v pytli, hod do tlamy lva, běh s míčkem na lžíci a další zajímavé disciplíny. Celé odpoledne se moc povedlo, i počasí nám přálo, a tak děti odcházely domů se spoustou pěkných zážitků.

Křeslo pro hosta ve družině

Křeslo pro hosta ve družině

Do našeho takzvaného Křesla pro hosta jsme si tentokrát pozvali zástupce Městské policie v Kutné Hoře. A dokonce nám přivezli ukázat i své auto, které obzvláť zajímalo kluky. Děti si také vyzkoušely pouta, obušek i vysílačky. Kromě tohoto se také dozvěděly spoustu zajímavých věcí a zkušeností z práce policistů.

Dopravní výchova v ŠD

Dopravní výchova v ŠD

Celý měsíc jsme prožívali s dopravní výchovou. Malovali jsme značky, plnili úkoly v dopravní soutěži a také na závěr jsme měli besedu s Městskou policií Kutná Hora (v následujícím vstupu dokazují fotky). Vše nás moc bavilo, což je vidět na obrázcích. 

KVĚTEN ve školní družině

KVĚTEN ve školní družině

V tomto měsíci připravili starší děti pro malé spolužáky z prvních tříd interaktivní hru se stanovišti, která se konala na školním dvoře. Prvňáčci zde plnili různé úkoly jako například skládání slov z kamínků nebo skákání po jedné noze. Volného času maximálně využíváme jak na hřištích tak ve třídě. V každém oddělení se malovalo i tvořilo. 

Podmořský svět

Podmořský svět

Výtvarná soutěž na měsíc květen ve školní družině se nesla v duchu podmořského světa. Děti v jednotlivých odděleních malovaly, kreslily a tvořily ryby a různé živočichy na toto téma. Někteří dokonce zanesli do svých obrázků i potápěče.

První květnový týden v ŠD

První květnový týden v ŠD

Tento týden jsme měli ve školní družině druháčky a čtvrťáky. U Zajíčků v pondělí slavili čarodějnice v podobě kostýmů a správného reje a závodu v nich,u Medvědů se tvořilo - krásné 3D akvárium s mořskými živočichy a naopak Sovičky ztvárnily do obrázku potapěče. Děti si rovněž vyzdobily vstup do budoby družiny svými obrázky sluníček a motýlů, které vyráběly ve všech odděleních. V pátek si pro maminky udělaly různé typy přáníček k nedělnímu Dni matek.

Čarodějnický týden v ŠD-3.třídy

Čarodějnický týden v ŠD-3.třídy

Dobrodružný týden s čarodějnicemi prožili také naši třeťáci. Vyzkoušeli si let na koštěti mezi překážkami za budovou družiny a také plnění čarodějných úkolů na hřišti v DDM. Velmi zajímavé bylo zdolání pavoučí sítě u vstupu, které jsme si náramně užili.

Čarodějnický týden v ŠD-1.třídy

Čarodějnický týden v ŠD-1.třídy

Poslední dubnový týden se nesl v duchu čarodějnic. Nejenže jsme malovali, ale také jsme soutěžili. Na hřišti za družinou se konal slalom čarodějnic a na vycházce v přírodě jsme plnili čarodějnické úkoly. Ve venkovních prostorách DDM jsme navštívili velikou čarodějnici, za kterou jsme se museli dostat přes pavoučí síť a plyšového pavouka. Po dobrodružné cestě na nás čekala sladká odměna v podobě lízátka.

DUBEN ve školní družině

DUBEN ve školní družině

V dubnu nám počasí přálo, a tak jsme většinu času trávili venku. Navštívili jsme dopravní hřiště v DDM, kde jsme plnili spoustu zajímavých interaktivních a vědomostních úkolů. Samozřejmě, že jsme si zde také pořádně pohráli. Rovněž jsme podnikli tématické vycházky Kutnou Horou, kde jsme objevili nová zátiší, především v Jezuitských zahradách. Z výtvarných aktivit jsme vyzkoušeli nové tvoření, například jsme si vyrobili klíčenky z korálků.

2. a 4.třídy v ŠD

2. a 4.třídy v ŠD

Tento týden máme ve školní družině děti z 2. a 4.tříd. Společně jsme se v jednotlivých odděleních vrhli na výtvarnou činnost, kde jsme nejen malovali, ale i tvořili. Při venkovních aktivitách jsme si náramně užili pohybové hry, včetně oblíbené jogy.

Prvňáčci jogínci v ŠD

Prvňáčci jogínci v ŠD

Naše oblíbená pohybová aktivita pokračuje...jóga a její kouzelné proměny ve zvířátka, rostliny i věci jsme si užili na hřišti za družinou. Víme, že děti pohyb milují, stejně jako hry a objevování nových věcí, naučili jsme je další jógové cviky, při kterých naši prvňáčci úžasně vnímali své tělo a všechny pozice s radostí zvládli.

Starší děti v ŠD

Starší děti v ŠD

Tento týden jsme také ve školní družině přivítali děti 3. a dvou 5.tříd. Spoustu času jsme trávili venku, pokud nám počasí přálo. Byli jsme se podívat na zvířátka-mláďátka nebo podnikli tématickou vycházku po Kutné Hoře a též jsme tvořili obrázky i jarní dekorace.

 

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání