TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přidružené školy UNESCO

V březnu 2013 byla naše škola v Černínském paláci v Praze slavnostně přijata do ASPnet Přidružené školy UNESCO v České republice. Tato síť funguje ve světě již 60.let. Jejím hlavním cílem je propagace ideálů a principů UNESCO v oblasti výchovy a vzdělání. Členem sítě je dnes přes 9000 školních zařízení ve více než 180 zemích světa ze všech regionů, v České republice je zapojeno padesát jedna škol. Přidružené školy si vybírají, na jaké oblasti se chtějí zaměřit - my jsme si zvolili lidská práva a demokracii a ekologii a otázky životního prostředí. Zástupci škol se scházejí jednou ročně na celostátním setkání, kde probíhá výměna informací a plánování společných aktivit. Školy se věnují svým vlastním projektům v rámci vybraných oblastí.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání