TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Internetové kluby při základní škole

Projekt Internetové kluby při základní škole je zaměřen na zvýšení kvality vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií. Projektu se účastní celkem 10 základních škol ze Středočeského kraje. Na naší škole je projekt realizován formou odpoledních aktivit i činností v rámci výuky, které jsou zaměřeny jednak na rozvoj ICT dovedností žáků, jednak na zlepšování kompetencí žáků pro studium pomocí ICT prostředků a eLearningu. Aktivity pro žáky školy zajišťují naši pedagogové. V rámci projektu jsou vyhlašovány žákovské soutěže a vzdělávací akce pro pedagogy. Vzniknou také metodické materiály a nové eLearningové aplikace. Projekt probíhá do listopadu 2011. Hlavním realizátorem je společnost Erudis, o.p.s.

 

 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání