TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Nautilus - Jak nemít ze školy ponorku

Žáci 6.- 9.ročníku se účastní projektu Nautilus - Nauč se učit se. E-learningový kurz a cvičení v pracovním sešitě vedou k rozvoji dovednosti učit se - kompetencí k učení. Testem si žáci ověří, jak dobře si vedou, vyhodnocení jim poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a doporučení, co by měli zlepšit. Projekt realizuje společnost SCIO, je hrazen z ESF a pro zúčastněné školy zdarma. Projekt proběhl během školního roku 2012/2013.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání