TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Projekt Vzduchoplavec Kráčmera

Projekt je určen pro vybranou skupinu žáků - u nás je to VI.C se svojí třídní a k nim jsme přiřadili pár šikovných deváťáků. Děti pod vedením paní učitelky v průběhu tohoto školního roku připraví vlastní verzi scénáře a natočí podle ní pořad o Kutné Hoře. Během roku proběhne několik setkání s organizátory projektu, při kterých se děti blíž seznámí s technikami psaní scénáře a naučí se zacházet s potřebnou technikou. Scénář pak bude předán České televizi jako podklad pro natočení televizního pořadu. Výsledkem bude vlastivědný TV program určený pro žáky I.stupně. Projektu se účastní 32 škol z celé České republiky. Je zaměřen na podporu čtenářské gramotnosti a aktivních metod učení. Jeho realizátory jsou Antikomplex o.s. a Job o.s. Je spolufinancován z Evropských fondů. Projekt byl ukončen v červnu 2012.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání