TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Společné vzdělávání II.

  • Jana Nedvědová

Na projekt Šablony I. jsme od 1.9.2018 navázali  následujícími Šablonami II.  V rámci tohoto projektu škola obdrží dotaci ve výši  2 596 695 Kč. Finanční prostředky jsou určeny na realizaci čtenářských klubů, klubů zábavné logiky a deskových her, klubu komunikace v cizím jazyce a badatelského klubu a projektových dní ve školní družině.  Díky výzvě může rovněž pokračovat ve své práci speciální pedagog. Všechny tyto aktivity jsou velmi přínosné a jsme velmi rádi, že je můžeme realizovat Výzva bude naplněna v následujících dvou letech a ukončena k 31.8.2020.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání