TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Edupage

  • Administrátor

Důležitá funkce - docházka a omlouvání

Další návod vám přiblíží, jak prostřednictvím EduPage omlouvat nepřítomnost svého dítěte ve škole. 

Možnosti komunikace v EduPage

Následující návod vám přiblíží práci s nástěnkou, chattem a zprávami... 

Návod na přihlášení do Edupage

Vážení rodiče, následující dokument vám usnadní přístup do nové školní komunikační aplikace. Pokud by vám něco nebylo jasné, kontaktujte prosím paní zástupkyni Skalákovou. 

Popis prostředí EduPage

Následující dokument stručně popisuje prostředí aplikace, upozorňuje na důležité ikony...

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání