TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Pozvánka na zápis do 1.ročníku - 5. 4. 2024

Pozvánka na zápis do 1.ročníku - 5. 4. 2024

Vážení rodiče, zápis budoucích prvňáčků proběhne v pátek 5. dubna 2024 od 14 do 18 hodin. K zápisu přineste s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho zákonného zástupce, případně výpis z registru obyvatel, kterým prokážete bydliště v našem spádovém obvodu. V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, přineste s sebou oba doporučující posudky (je možné doložit dodatečně). Pokud bylo vaše dítě přijato vloni a byl mu udělen odklad školní docházky, k zápisu již podruhé chodit nemusíte, jen nám prosím potvrďte, že dítě nastoupí. Určitě vám ale návštěvu školy doporučujeme i v tomto případě. S případnými dotazy se obracejte na zástupce ředitele J.Nedvědovou (nedvedova@zszizkov.cz). Těšíme se na viděnou. 

 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem PhDr. Klárou Vranou (604 414 099) nebo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724 705 512). 

Nabídka prohlídky školy

Vážení rodiče, pokud naši školu neznáte a rádi byste si ji prohlédli ještě před zápisem, případně byste se rádi zeptali na věci, které vás zajímají, kontaktujte nás nejlépe emailem (nedvedova@zszizkov.cz) a domluvíme si termín setkání a prohlídky školy.   

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Přijímání žáků k povinné školní docházce do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče, z kapacitních důvodů je možné do 1. ročníku naší školy přijímat pouze děti ze spádového obvodu (je třeba u zápisu doložit adresou v občanském průkazu zákonného zástupce nebo výpisem z registru obyvatel), děti, které již mají ve škole sourozence, a dále děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci ZŠ Žižkov. Pro přijetí je třeba, aby dítě splňovalo aspoň jedno z kritérií. Děkujeme za pochopení.   

Přijaté děti do 1. ročníku od 1. 9. 2024

Přijaté děti do 1. ročníku od 1. 9. 2024

Vážení rodiče, v příloze najdete seznam děti, které byly přijaty od září 2024 k základnímu vzdělávání v prvním ročníku naší základní školy - v souladu se zákonem jsou zveřejněna pouze registrační čísla, která jste obdrželi při zápisu. Byly přijaty všechny děti, které se k zápisu dostavily. Dětem, jejichž zákonní zástupci žádají zároveň o odklad školní docházky, bude nástup do školy o rok odložen. Děti, které jsou po odkladu školní docházky a byly přijaty již v lońském roce, v seznamu nefigurují.

Na  pondělí 17. 6. 2024 od 17 hodin jsme naplánovali naši první společnou schůzku. Podrobnosti setkání vám pošleme na email, který jste uvedli jako kontaktní. Pozvánku dostanete už přímo do třídy, kterou bude vaše dítě od září navštěvovat. Z důvodu GDPR nebudeme seznamy tříd zveřejňovat.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání