TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Informace pro budoucí prvňáčky

Přijali jsme nové prvňáčky

Přijali jsme nové prvňáčky

V pátek 8.4. proběhl zápis nových žáčků do prvního ročníku. Veliké poděkování patří všem našim dětem, které si připravily kostýmy pohádkových postaviček a ochotně celé páteční odpoledne předškoláky u nás doprovázely. Doufáme, že si budoucí školáci zápis užili, že se ničeho nebáli a že v září přijdou s chutí a elánem. Rodiče pozveme v červnu na informační schůzku - prosím sledujte email, který jste nám zanechali jako kontaktní, přijde vám pozvánka. Vzhledem k vysokému počtu dětí, které se k zápisu dostavily, předpokládáme od září otevření čtyř tříd.   

Termín vyhlášení zvláštního zápisu pro žáky - cizince

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny určuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis pro děti cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana, na 10.6. 2022 od 14 do 16 hodin.  

Cizinec si podle § 2 odst. 6 nemůže podat přihlášku v řádném termínu zápisu. Ve zvláštním zápisu může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla poskytnuta v ČR dočasná ochrana.  

 

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Co vše by měl budoucí školák zvládat?

Vážení rodiče, v příloze naleznete materiál, který vydalo MŠMT, týkající se připravenosti dětí pro vstup do školy. Pokud máte doma předškoláka, doporučujeme, abyste se s materiálem seznámili. To, že dítě nezvládá vše, co je zde uvedeno, není důvodem k odkladu školní docházky. Pokud se ale vaše dítě neblíží většině bodů, určitě doporučujeme obrátit se na pracovníky našeho školního poradenského týmu nebo přímo na pedagogicko - psychologickou poradnu a objednat se na konzultaci a posouzení školní zralosti. Kontakty dohledáte na našem webu. 

Předčasný nástup dítěte do školy

Pokud uvažujete o předčasném nástupu do školy pro svoje dítě (to znamená, že k 1.9. daného roku, kdy zahajuje povinnou školní docházku, nedovrší 6 let věku), přijďte k zápisu, vaše dítě bude přijato po doložení příslušných doporučení, jak stanovuje školský zákon:

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Vážení rodiče, srdečně vás zveme na schůzku rodičů budoucích školáků, která se uskuteční v pondělí 13. 6. 2022 od 16 hodin. Schůzky proběhnou odděleně v jednotlivých třídách už přímo s "vaší" paní učitelkou. Pozvání vám v týdnu od 16. 5. přijde na kontaktní email, případně dopisem na adresu. V této pozvánce bude uvedena třída, do které je vaše dítě zařazeno. Z důvodu GDPR nezveřejňujeme jmenné seznamy dětí jednotlivých tříd. Snažili jsme se v maximální míře vyhovět všem požadavkům, které jste nám napsali. Úplně vše se ale nikdy nepodaří, protože pro složení tříd platí i řada dalších kritérií, které zohledňujeme. Paní učitelky udělají vše pro to, aby děti chodily do školy rády, cítily se tu dobře a bezpečně a vytvořily si navzájem ve třídě nové  přátelské vztahy. Těšíme se na viděnou. 

Jak vyřídit odklad školní docházky?

Jak vyřídit odklad školní docházky?

V případě, že se rozhodnete žádat o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba doložit kladné doporučení odkladu školským poradenským zařízením a lékařem. V době zápisu je třeba o odklad požádat a žádost doložit oběma doporučujícími posudky (pokud je ještě nemáte, doručíte hned po obdržení). Na jejich základě ředitel školy vystaví rozhodnutí. V příštím roce již nemusíte jít znovu k zápisu, je však třeba potvrdit škole, že nastoupíte. V případě, že váháte, zda je vaše dítě dobře připravené pro vstup do školy a je zralé pro zahájení školní docházky, je dobré domluvit si vyšetření školní zralosti v pedagogicko - psychologické poradně nebo vám nabízíme konzultaci se školním psychologem Mgr. Helenou Hoškovou (603 515 911) nebo speciálním pedagogem školy Mgr. Kristinou Ťokovou (724 705 512). 

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání