TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Zaměstnanci školy

Přehled emailových kontaktů na pedagogické pracovníky školy

Přehled emailových kontaktů na pedagogické pracovníky školy

Pokud chcete kontaktovat některého z pedagogických pracovníků školy, můžete tak učinit na následujících kontaktních emailových adresách, všichni je pravidelně kontrolují.

Zaměstnanci školy - školní rok 2023/2024

Zaměstnanci školy - školní rok 2023/2024

Kdo na naší základní škole pracuje? Kdo je třídní učitel které třídy? Kteří provozní zaměstnanci zajišťují chod naší školy?

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání