TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - 3. a 4. ročník

Zúčastnili jsme se T-Mobile Olympijského běhu - 3. a 4. ročník

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. září v 12:08

Na středu 16.9. byl přeložený T-Mobile Olympujský běh, kterého se podle údajů organizátorů účastní 304 škol, běží se závody dospělých v mnoha městech, plní se individuální výzvy... Součástí této běžecké akce, která má krásné heslo - různí běžci,, různá místa, jedna myšlenka -  se staly i naše děti od 1. do 4. ročníku, které se proběhly na Sokoláku. Třeťáci a čtvrťáci už věděli, do čeho jdou - běh absolvovali již v minulém ročníku. Sokolák obkroužili dvakrát, někteří by ještě rádi pokračovali, pro některé to byl veliký výkon. Ale co bylo důležité - většina běžela s chutí a radostí. Děti odcházely s tím, že příštího ročníku se zase moc rády zúčastní.     

Změny v organizaci provozu školní družiny od 30. 11.

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 14:41

Vážení rodiče, také provoz školní družiny bude od 30. 11.  v souvislosti s návratem všech žáků 1. stupně částečně upraven. Doba provozu se samozřejmě nemění, ale oddělení budou přeskupena tak, abychom zajistili homogenitu skupin v rámci ročníku. V následující příloze najdete bližší podrobnosti, pokud byste potřebovali další informace, kontaktujte prosím paní Holovčákovou, hlavní vychovatelku.   

Změny v chodu školy v souvislosti s COVID-19

Jana Nedvědová

Vloženo: 28. srpna v 14:18

Vážení rodiče, chod školy bude v novém školním roce částečně ovlivněn opatřeními, která jsme byli nuceni přijmout v souvislosti s COVID-19. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z platných nařízení a Manulálu MŠMT. Souhrn nejdůležitějších změn najdete v přiloženém souboru. Prosíme, sledujte webové stránky a komunikaci s třídními učiteli pravidleně, situace se může rychle měnit...

Výkup kaštanů a žaludů se vydařil

Výkup kaštanů a žaludů se vydařil

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:09

Nasbírané kaštany a žaludy odevzdalo v úterý 3. listopadu  111 dětí - pracovníci z Obory Žleby si odvezli na krmení zvěře v zimě celkem 4537 kg plodů a děkují. Peníze děti dostanou až se vrátí do školy - pokud by se návrat odkládal, vymyslíme jiný způsob, jak peníze předat. 

Velká gratulace pro Rózu Dostálovou z VIII. C, vítězku fotografické soutěže

Velká gratulace pro Rózu Dostálovou z VIII. C, vítězku fotografické soutěže

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 19:23

Velkou gratulaci posíláme Róze Dostálové z VIII. C třídy. Róza zvítězila ve fotografické soutěži "Vzhůru nohama", kterou vyhlásila Odborná střední škola podnikání a mediální tvorby Kolín. Se zadáním - pořiďte fotografii z období současné koronakrize, která z vašeho pohledu nejlépe vystihuje tuto situaci - si v kategorii žáků 8.- 9. ročníku poradila nejlépe a vyhrála. Róze přejeme ještě spoustu krásných originálních fotografií a děkujeme jí, že se s námi o svůj úspěch podělila.        

Učíme se doma - I. B

Učíme se doma - I. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. října v 20:29

Bohužel už je tu zase distanční výuka... Úplně nová je pro naše nejmenší školáky, prvňáčky, kteří se ve škole sotva ohřáli a už jsou zase doma. Podle informací od jejich třídních učitelek si ale vedou výborně, vzorně spolupracují na online hodinách, ovládají mikrofon, myš - možná jim budeme muset do rozvrhu přidat nový předmět  - informatiku smiley

Děti nejvíce procvičují čtení, písmenka, matematiku a prvouku, výuka je ale zpestřená dalšími tvořivými aktivitami (výtvarné, rukodělné, sportovní), které jsou dobrovolné. Po škole se dětem prý stýská, ale online výuka je podle maminek moc zaujala a těší se na další videohovory.

Školní bufet nebude od 30.11. otevřený

Jana Nedvědová

Vloženo: 29. listopadu v 18:59

V informacích k chodu školy jsme psali, že školní bufet bude od 30.11. fungovat - bohužel ještě tento týden bude zavřený a nebude možné si zde koupit občerstvení ani nápoje. Počítejte prosím s tím.  

Přeposílání nabídek a informací

Přeposílání nabídek a informací

Jana Nedvědová

Vloženo: 10. listopadu v 16:48

Vážení rodiče, třídní učitelé vám průběžně přeposílají nabídky různých webinářů, materiály od Eduzměny a další informace. Žádosti o přeposlání dostáváme od různých organizací a pokud se nám zdají důležité, prosíme třídní o přeposlání k vám. Pevně doufáme, že vás tato "nevyžádaná pošta" příliš nezatěžuje a naopak že si možná z nabídky vyberete. Děkujeme za pochopení. 

Prvňáčci si hráli spolu s Ludvíkem

Prvňáčci si hráli spolu s Ludvíkem

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 19:02

Ve dnech 23. - 25. 11. navštívila lektorka Hope4kids z.s. - Etické dílny, paní Ida Pencová, s maskotem Ludvíčkem naše prvňáčky.  Děti si povídaly a hrály a mezitím si přirozeně připomínaly a osvojovaly pravidla chování ke spolužákům, jak si najít kamarády, umět říci ne, když se jim něco nelíbí, omluvit se, být trpělivý...S paní lektorkou spolupracujeme v rámci primární prevence již řadu let a děti se s ní vždy rády setkávají. Prvňáčci dostali velkou pochvalu, jak byli pozorní, jak hezky poslouchali, plnili instrukce a hlavně jak hezky spolupracovali mezi sebou navzájem. 

 

Prvňáčci a druháčci měli běžeckou premiéru

Prvňáčci a druháčci měli běžeckou premiéru

Jana Nedvědová

Vloženo: 16. září v 12:28

Naši nejmenší školáci, prvňáčci a druháčci, se účastnili T-Mobile Olympijského běhu poprvé. A vedli si výborně. Sokolák obkroužili jen jednou, pro mnohé děti to byla ale spíš jen rozcvička, moc rády by běžely ještě dál., dobíhaly s úsměvem na tváři, byla radost na ně pohledět. Dětem přejeme, aby s chutí a radostí běhaly vždy, když budou mít chuť, čas a příležitost a těšíme se už teď na další ročník!     

Projekt Moje město Kutná Hora ve III. A

Projekt Moje město Kutná Hora ve III. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 11. října v 19:38

Ve čtvrtek 8.10. proběhl ve III. A projektový den na téma Moje město - Kutná Hora. Děti pracovaly v různých skupinách (během dne se třikrát promíchaly). Učily se pracovat s mapou a plánkem města, luštily křížovku, skládaly obrázek, zahrály si maxeso, povídaly si a poslouchaly pověsti. Nakonec se seznámily s osobnostmi zobrazenými na plastikách nad vchodem naší školy. V závěrečném hodnocení zaznělo, že pro ně byla nejnáročnější práce s mapou a chtěly by se s ní naučit lépe pracovat. Proto se k této práci ještě vrátí a místo plavecké  výuky, která je teď zakázaná, vyrazí příští týden s plánkem Kutné Hory do terénu. 

Programy primární prevence ve 4. a 5. ročníku

Programy primární prevence ve 4. a 5. ročníku

Jana Nedvědová

Vloženo: 30. září v 20:02

Předposlední a poslední zářijový týden zpestřily výuku žáků 4. a 5. ročníku dvouhodinové programy primární prevence, které realizoval lektor ACET ČR, pan Radek Pospíšil. Čtvrťáci se zabývali tématem vzájemných vztahů a šikanou, páťáci hovořili o škodlivosti kouření. Programy jsou vždy interaktivní a zážitkové, realizujeme je již řadu let a považujeme je za efektivní a přínosné.       

Podzimní hrátky v I. C

Podzimní hrátky v I. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 8. října v 22:42

Prvňáčci z céčka se s chutí vrhli do školní práce. Pilně se učí písmenka a číslice, zdolávají čtení prvních slov, počítají, malují, cvičí, tvoří. V těchto dnech využívají přírodní materiály, kterých je v krásné podzimní přírodě spousta - stačí si vybrat...      

Pasování na čtenáře - II. C

Pasování na čtenáře - II. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:34

Do třetice pasování na čtenáře - naši šikovní školáci z céčka. I je přišli podpořit rodiče a prarodiče a na památku si udělali všichni společně krásnou fotografii.  

Pasování na čtenáře - II. B

Pasování na čtenáře - II. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:29

Velkými čtenáři we staly také děti ze II. B - i ony si užily slavnostní obřad pasování v kostele svatého Jana Nepomuckého. 

Pasování na čtenáře - II. A

Pasování na čtenáře - II. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. září v 11:26

V pondělí 21.9. měly děti ze II.A velký den. V kostele sv. Jana Nepomuckého byly pasovány na čtenáře. Při tomto slavnostním okamžiku měly s sebou své rodiče a prarodiče, kteří je podporovali a učili během distanční výuky  a mají na jejich pěkném vztahu ke knížkám ohromný podíl. Velké poděkování patří i našim milým knihovnicím, které tuto krásnou a všechny předchozí akce pro děti připravily.

Organizace výuky od 30. 11.

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. listopadu v 14:57

Vážení rodiče, mílí žáci, prosím počítejte s tím, že od 30. 11. nastoupí do školy k povinné nepřerušované prezenční výuce zbývající ročníky prvního stupně, tedy 3. - 5. ročník, dále žáci 9. ročníku.  Źáci 6. - 8. ročníku budou po týdnu rotovat takto: 

liché týdny (tedy začínají hned 30. 11.) žáci 6. ročníku a třídy VII. A a VII. B 

sudé týdny (tedy od 7. 12.) žáci 8. ročníku a třídy VII. C a VII. D. 

Podrobnější instrukce najdete v příloze. Pokud byste potřebovali další informace, určitě nás kontaktujte. Těšíme se na děti a doufáme, že děti na nás také smiley.   

Objevujeme nové světy v VI. C

Objevujeme nové světy v VI. C

Jana Nedvědová

Vloženo: 9. října v 14:03

V pondělí 5. a ve čtvrtek 8.10. proběhl v VI. C projekt primární prevence Objevujeme nové světy. V novém třídním kolektivu se sešly děti z několika tříd, projekt jim poskytuje příležitost na bližší poznáni sebe navzájem i sama sebe, stanovení nových třídních pravidel, nastavení přátelských vztahů.  Přejeme jim, ať jsou v nové třídě spokojení.      

Návod na přihlášení do Edupage

Jana Nedvědová

Vloženo: 17. září v 19:01

Vážení rodiče, následující dokument vám usnadní přístup do nové školní komunikační aplikace. Pokud by vám něco nebylo jasné, kontaktujte prosím paní zástupkyni Skalákovou. 

Možnost odebírání obědů pro žáky na distanční výuce

Možnost odebírání obědů pro žáky na distanční výuce

Jana Nedvědová

Vloženo: 13. listopadu v 17:19

Vážení rodiče, od pondělí 23.11. bude možné i pro žáky plnící distanční výuku odebírat obědy ve školní jídelně za obvyklou cenu. Pokud o tuto službu máte zájem, je potřeba si oběd přihlásit. Děti dostanou v balíčku hlavní jídlo bez polévky, musí si ho odnést, přímo ve školní jídelně se mohou stravovat zatím pouze děti 1 a 2. ročníku. Způsob výdeje a čas upřesní školní jídelna.  

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání