TOPlist

Základní škola Žižkov, Kremnická 98, Kutná Hora, 284 01, tel.: 327 512 175, fax: 327 512 028

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Aktuální informace

Rodiče ve škole - beseda o AI s panem Francem v VII C

Rodiče ve škole - beseda o AI s panem Francem v VII C

Jana Nedvědová

Vloženo: 16:50

Mezi žáky ze VII.C zavítala další milá návštěva z řad rodičů - tentokrát tatínek Lukáše France, pan Martin Franc. Se sedmáky si povídal o umělé inteligenci a strojovém učení. Zjistili jsme, kde se s umělou inteligencí setkáváme. Společně jsme vyzkoušeli jak zadávat správný prompt, abychom získali poměrně kvalitní data. Ukázal nám potenciál AI, ale i její náročnost na energii, problém s autorskými právy a její zneužitelnost. Za návštěvu mnohokrát děkujeme! Mgr.Petra Francová 

Příští schůzka školního parlamentu - pátek 8.12.

Příští schůzka školního parlamentu - pátek 8.12.

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 17:15

Milí parlamentáři, další schůzka školního parlamentu je naplánovaná na pátek 8.12. jako vždy v hudebně v 7,15 hodin. 

Třeťáci v GASKu

Třeťáci v GASKu

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 9:44

Žáci třetích ročníků navštívili v GASKu programy Padá listí a Cesta do pralesa. Nahlédli do expozice výstav a poté objevovali kouzlo vlastní představivosti a tvořivosti. Dozvídali se o práci českých malířů Antonína Slavíčka a Otty Plachty. Pomocí hmatu poznávali různé přírodniny a jejich povrchy, naslouchali povídání o krajině a její náladě, poslouchali tóny dalekých krajin. Přenesli se tak to podzimního veltruského parku, či do hlubin pralesa. Kreslili, malovali barvami z přírody, stříhali a dolepovali. Všem se práce moc povedla.  Při sdílení svých prací a pocitů si uvědomili, jak je naše planeta krásná a křehká.  Třídní 3. ročníku 

Řešili jsme úlohy soutěže Bobřík informatiky

Řešili jsme úlohy soutěže Bobřík informatiky

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 9:22

Bobřík informatiky je předmětová soutěž, podporovaná Ministerstvem školství, která cílí na bystré hlavičky se zájmem o svět technologií. Soutěží se v pěti věkových kategoriích od 4. ročníku základních škol až po maturanty. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti a poznávají, že informatika není totéž, co ovládání počítače. Soutěžící vyplňují online test, v němž vybírají z několika odpovědí nebo přemísťují objekty na obrazovce. Na naší škole vynikl Štěpán Janoušek, který získal plný počet bodů. Štěpán soutěžil v kategorii Kadet, která bohužel nemá ústřední kolo, takže své dovednosti bude moci případně poměřit až příští rok.    

Tváře měsíce listopadu

Tváře měsíce listopadu

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 9:06

Poslední listopadové pondělí, 27.11., jsme vyhlásili další partu Tváří měsíce...Na fotce je nemáme všechny, protože někteří bohužel marodí, ale rozhodně všem děkujeme... 

Další milá rodičovská návštěva ve IV. B - MUDr. Petra Lacmanová

Další milá rodičovská návštěva ve IV. B - MUDr. Petra Lacmanová

Jana Nedvědová

Vloženo: včera v 8:44

Mezi děti ze IV.B zavítala další milá návštěva z řad rodičů - tentokrát maminka Mikuláše Lacmana, paní zubařka Petra Lacmanová. Povídala si s dětmi o tom, co našim zubům nejvíce škodí a také děti seznámila s tím, co je pro zdravé zoubky to nejdůležitější - samozřejmě správné čištění a pravidelná návštěva zubní ordinace. Jako nejlepší zážitek ovšem děti vnímaly možnost sáhnout si na pravé zubařské nástroje a blíže se s nimi seznámit. Velké díky patří paní zubařce nejen za zajímavé vyprávění, ale i za dárečky, které dětem přinesla a které využijí při péči o své “perličky”. Mgr. Jaroslava Šibravová

Prevence kouření u páťáků

Prevence kouření u páťáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 9:26

Ve čtvrtek 23.11. proběhl v 5. ročníku program primární prevence zaměřený na předcházení závislostem na návykových látkách. Poprvé jsme spolupracovali s lektorem  organizace Jakoby hobby, který interaktivně a poutavě vyložil dětem, jaké nebezpečí na ně čeká a jaké zdravotní potíže je v případně užívání návykových látek dostihnou. Cílem setkání bylo děti maximálně varovat a odradit je od užívání jakékoliv drogy. Páťáci se do programu aktivně zapojovali s vlastními postřehy a úvahami, soustředěně poslouchali a na dotazy lektora se hromadně hlásili. Na závěr odsoudili používání veškerých výrobků z nikotinu - doufejme, že jim to vydrží co nejdéle! 

IV. B v knihovně

IV. B v knihovně

Jana Nedvědová

Vloženo: 24. listopadu v 8:33

Návštěva naší kutnohorské knihovny vždy zanechá v dětech krásný zážitek. Stejně tak tomu bylo i ve čtvrtek 23.11., kdy tam vyrazili naši čtvrťáci na besedu o knihách s pravěkou tematikou. Seznámili se s dobou, která se v knihách popisuje, se způsobem života pravěkých lovců a poté si vše ukázali a přečetli v připravených knihách. Dále se děti dozvěděly zajímavé střípky ze života Eduarda Štorcha a Zdeňka Buriana, kteří zanechali v literatuře pro děti velký odkaz. Velká část dětí si dokonce některé knížky vypůjčila domů k přečtení. Mgr. Jaroslava Šibravová 

Ukázkové hodiny I. B a I. D

Ukázkové hodiny I. B a I. D

Jana Nedvědová

Vloženo: 23. listopadu v 13:57

Ve středu 22.11. a ve čtvrtek 23.11. měli prvňáčci v béčku a déčku milou návštěvu - pozvali totiž do školy své rodiče, aby jim ukázali, jací jsou už šikovní školáci a co vše se již stačili naučit. Jsme rádi, že rodiče naše pozvání přijali, přišli se podívat, jak paní učitelky s dětmi pracují a dokonce se i zapojili... .  

Minireportáže v angličtině zpracovávali šesťáci

Minireportáže v angličtině zpracovávali šesťáci

Jana Nedvědová

Vloženo: 22. listopadu v 14:16

V rámci výuky angličtiny navštívili ve čtvrtek 16.11. šesťáci veletrh cestovního ruchu na gymnáziu Jiřího Ortena a přenesli se tak do různých evropských zemí. Soustředili jsme se na anglicky mluvící země - Anglii a Irsko, ale stihli jsme navštívit i některé další. Byla to nejen skvělá příležitost ochutnat různé dobroty typické pro dané země, získat informace o jejich kultuře a historii, ale dopřát si i zajímavé hudební zážitky. Z návštěvy  jsme zpracovali minireportáže, takže se o své zkušenosti můžeme podělit. Mgr. Hana Votavová  

Páťáci z béčka během projektového dne poznávali lidské tělo

Páťáci z béčka během projektového dne poznávali lidské tělo

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. listopadu v 18:28

Projektový den se v pátém ročníku nesl v duchu poznávání lidského těla. Vyráběli jsme učební pomůcku - puzzle lidského těla. Žáci ve skupinkách vyráběli puzzle různých soustav těla - kůže, svalstva, kosterní soustavy, nervové soustavy a soustavy trávící, zároveň se seznámili s funkcí všech zmíněných soustav. Sestavenou lidskou postavu jsme si umístili ve třídě. Tato pomůcka na výuku dostala pracovní název Hugo. Ing. Blanka Železná

Tajemství Karlova mostu a bojovka na Kampě - IV. B

Tajemství Karlova mostu a bojovka na Kampě - IV. B

Jana Nedvědová

Vloženo: 21. listopadu v 14:48

V pondělí 20.11. se čtvrťáci z béčka vypravili vlakem na poznávací výlet do Prahy. Na nádraží se sešli již před sedmou hodinou ranní, aby stihli poznat co nejvíce pozoruhodných míst. Největší pozornost věnovali Karlovu mostu - už vědí, kdo ho střeží, proč je tak pevný, kde se nachází ledňáček, socha Bruncvíka, co jsou ledolamy nebo jak je most ochráněn proti ničivým povodním. Děti zavítaly i na Kampu, kde v zábavné soutěži plnily v týmech úkoly v blízkém okolí. Dále je okouzlila i Staroměstská radnice a Orloj, Národní muzeum a jezdecká socha sv. Václava. Výlet byl podle slov dětí dokonalý a určitě do Prahy opět vyrazí. Mgr. Jaroslava Šibravová 

Projektový den u šesťáků - Mimořádné události

Projektový den u šesťáků - Mimořádné události

Jana Nedvědová

Vloženo: 20. listopadu v 10:44

Podzimní projektový den u šesťáků byl zaměřený na mimořádné události. Ve dvou dílničkách se žáci seznámili s příčinou vzniku těchto událostí, způsoby chování při výstraze, evakuaci a požáru. Prakticky si vyzkoušeli evakuaci ze školy, prohlédli si hasící přístroj. V poslední třetí dílničce si pod vedením zkušené záchranářky, paní Kunáškové, nacvičili život zachraňující úkony. Všichni si vedli velmi dobře a celý projekt si užili. Paní Kunáškové velice děkujeme, že si na nás našla čas a přišla. Mgr.Hana Ratajíková  

Osmičky laborovaly

Osmičky laborovaly

Jana Nedvědová

Vloženo: 20. listopadu v 7:18

Osmáci z áčka a béčka si v hodinách chemie vyzkoušeli základní separační metody pro oddělování složek ze směsí. Z listů extrahovali zelené a žluté barvivo na základě rozpustnosti v různých rozpouštědlech. Suspenzi křídy a vody oddělovali filtrací s použitím různých filtračních materiálů. Pracovali ve skupinách, sestavovali jednotlivé aparatury, zapisovali protokol, nacvičili základní technologické postupy a práci s laboratorním náčiním. Všem skupinám se práce podařila na jedničku. Mgr. Hana Ratajíková, Ing. Šárka Nováková 

 

Projektový den v devítkách byl zaměřený na právní odpovědnost

Projektový den v devítkách byl zaměřený na právní odpovědnost

Jana Nedvědová

Vloženo: 19. listopadu v 18:40

Pohybujeme se v mezích zákona.Takové bylo téma projektového dne pro žáky devátých ročníků. IX.C se hned od rána věnovala právní odpovědnosti mladistvých. Žáci se dozvěděli, k čemu je opravňuje dosažení věkové hranice 15, 16 let a následně 18 let, ale také to, jak se v tomto věku mění jejich právní odpovědnost. Stejnému tématu byla následně věnována i beseda s panem Tomášem Vávrou, policistou z kutnohorského dopravního inspektorátu, který přinesl mnoho užitečných informací z praxe. Druhá polovina projektového dne byla zaměřená na primární prevenci - deváťáci navštívili protidrogový vlak Revolutoin train.

Stres a jeho vliv na zdraví byl na programu projektového dne u sedmáků

Stres a jeho vliv na zdraví byl na programu projektového dne u sedmáků

Jana Nedvědová

Vloženo: 19. listopadu v 18:39

Projektový den v sedmičkách byl věnovaný stresu a jeho zvládání. Povídali jsme si, jak se stres projevuje v našem chování, prožívání a v tělesné rovině. Mluvili jsme o tom, z čeho máme největší strach, co s námi strach dělá a jak ho překonat, nechybělo ani pár her zaměřených na uvolnění.  Navštívili jsme Centrum krizové intervence: Povídej z.s., o tom, jak poradna pro lidi v tísni funguje, nám povídala paní Waneková. Jak stres zvládnout jsme si vyzkoušeli pomocí relaxační a meditační techniky s paní Vopěnkovou. Za spolupráci paní Wanekové a paní Vopěnkové mnohokrát děkujeme. Mgr. Petra Francová 

Program Buďme kamarádi ve II. A

Program Buďme kamarádi ve II. A

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 20:37

Certifikované programy primární prevence nám již řadu let ve třídách I. stupně realizuje lektorka Ida Pencová z Hope4kids, z.s., se svým parťákem Ludvíčkem. Stejné je to i v letošním roce. Pro druháčky jsme vybrali program Buďme kamarádi, během něhož si děti osvojují důležité principy dobrého kamarádství a prakticky je aplikují. Učí se reagovat na chování, které se jim nelíbí, projevit své emoce a potřeby, vcítit se do druhých. Programy se dětem vždy líbí, užívají si je a na Ludvíka s Idou se moc těší.   

Retro den jsme si užili

Retro den jsme si užili

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 20:07

Na čtvrtek 16. 11. vyhlásil školní parlament při příležitosti státního svátku sametové revoluce Den retro oblečení. Popustili jsme uzdu fantazii, pomyslně jsme se přenesli zpět do 80. let a tehdejší dobu si připomněli originálními modely - podívejte se, jak nám to  slušelo!   

Třeťáci navštívili Kamenný dům

Třeťáci navštívili Kamenný dům

Jana Nedvědová

Vloženo: 18. listopadu v 19:06

O cechovní organizaci v našem městě a o středověkých řemeslech se žáci třetích ročníků dozvěděli v Kamenném domě. Zábavnou formou programem žáky provedla matrona-žena cechovního mistra v dobovém kostýmu. V průběhu prohlídky expozice středověkého měšťanského domu se žáci seznámili s prací bednářů, šveců, tkalců, krejčích, řezníků, koželuhů, cínařů, tesařů, hrnčířů a dalších. Velmi zajímavý byl výhled z balkónku Kamenného domu na naše město, stejně tak i pohled na bohatou sochařskou výzdobu domu. V závěru programu žáci dostali cechovní osvědčení se svým jménem na památku. Mgr. Jana Němečková Růžičková

Ty a já - projektový den v osmičkách

Ty a já - projektový den v osmičkách

Jana Nedvědová

Vloženo: 15. listopadu v 21:06

Podzimní projektový den probíhal nově v 8. ročníku na vlnách dospívání. Již od počátku listopadu se osmáci projektově seznamují s některými dílčími tématy v hodinách Výchovy ke zdraví. Název projektového dne Ty a já shrnuje témata, která osmáci debatovali právě 15. listopadu v rámci své třídy - psychické a fyzické změny v období puberty, vnímání přirozené sexuality, prevence předčasného sexuálního života i téma antikoncepce.

Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání